2017. május 9., kedd

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A díszkiadás első lapja a világ legnagyobb történelmi hazugságaira utal!HONFOGLALÁS ÉS  FINNUGRIZMUS?


Ráadásul több nagyon csúnya hazugság juthat rögtön eszünkbe, ahogy ránézünk a Képes Krónika képére. Aki ismeri a jelenlegi történészi hivatalos demagóg álláspontot és
mindenkori kormány-közeli "hagyományőrző" rendezvények ferdítéseit és könyvbetiltásokat, az már tudja miről beszélek. Egyetlen krónikánk sem ír "Honfoglalásról" és azokban sehol sem szerepel ez a műszó, amit csak a történészi téveszmék miatt alkottak meg. Nézzük meg a krónikáink írásait, amit bárki az interneten pillanatok alatt leellenőrizhet.

 • A Képes Krónika második bejövetelről ír.
 • Kézai Krónika második visszajövetelről és azok kapitányairól
 • Magyarok Krónikája másodfokon visszatérésről ír
 • Thuróczy Krónika Pannóniába másodszori visszatérésről ír
A tények rávilágítanak tehát arra, hogy mi mindig is itthon voltunk a Kárpát-medencében, és a magyarság nem csak ezeregyszáz éves múltra tekint vissza! Természetesen így a finnugrisztika is csak egy kényszerszülemény és áltudomány.

Mindkét hazatérés kapcsán úgy írnak krónikáink Pannóniáról, hogy a visszatérőknek az őseik földje volt, és annak híres fővárosa az a Sicambria, ami jogos örökségük-tulajdonuk. Olyannyira kötelezőnek érezték az ellenségtől visszafoglalni a Szikán hegyen lévő fővárost, hogy azért nagyon komoly áldozatokat is hoztak. Sicambria ősi városáért dúló öldöklő csatákban az elesettek vére vörösre festette a Duna vizét.Ez a Sicambria nevű város ugyanaz, ahol a középkorban Óbuda városa is létezett, nem egyenlő azonban a Zichyék főterével, amit jelenleg Óbudának hívunk! Ott csak egy révátkelő létezett, amit Révjenőnek(Revyeno) valamint Újbécsnek(Vybecs) hívtak.MOL Arcanum

AQUINCUM = ÓBUDA?


Anonymus Gesta Hungaroruma pedig pontos leírást ad a városról és annak valós földrajzi helyéről: Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek pedig Ecilburgnak hívják. 

A MAGYAR-RÉV


Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat - egyeseket földig romban, másokat nem -, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják - s méghozzá háború nélkül - Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. 
És aztán így folytatódik...

PANNÓNIA FÖLDJE
Árpád vezér pedig huszonegyed napra tanácsot tartván, felkerekedett Ecilburgból, hogy meghódítsa Pannónia földjét egészen a Dráva folyóig. 

ISTEN-ISTEN-ISTEN!


A MEGYER FELETT LÉTEZŐ ÓBUDAI VÁRAK

A Pannóniába hazatért magyarok, miután átkeltek MEGYERNÉL, a Duna vizével koccintanak az őslakosokkal. A krónika képén a magyeri rév felett ott látni a királyi palotáit SICAMBRIA-Atilla városának a Csillaghegy tetején, és ez a képi ábrázolás a krónika készítésének idejében meglévő állapotokat mutatja. Ezért is megegyező az óbudai
ÓBUDA VÁRAI A CSILLAGHEGYEN
hadmérnöki rajzokon látott várakkal, és természetesen a terület is ugyanaz! Ez is egy tény, ami azt igazolja, hogy Árpád hazatérő serege nem a római Aquincumba költözött be! 
Szent István pedig nem a ma Székesfehérvárnak hívott területen építette ki Alba Regale hat várból álló városszerkezetét! A Képes Krónika képén a Sycan-köves hegyét látjuk, ahol a Sicamberek fővárosa volt. Sicambria-Óbuda város területét ma Csillaghegynek hívják. Óbuda városa nem a római Aquincumból fejlődőtt ki, hanem az mindvégig megmaradt Sicambria-Pest hegyén.A megrendelés nyilván arról szólt, hogy szép színes legyen, és történelmi vonzatai is legyenek a díszkiadásnak. A Képes Krónika ábrázolását azonban hatalmas baklövés volt ebbe a kiadványba beleszerkeszteni, hiszen a kép nem Aquincumot és a mai Óbudának hívott területet ábrázolja, -ahogy napjainkban is próbálják ezt megetetni velünk. A felelős kiadónak pedig nyilván fogalma sem volt a krónika képének jelentőségéről, a sok évszázados Történész Dogmákról, Óbuda és Fehérvár még jelenleg is hivatalból fennálló valós, és nagyon súlyos helyrajzi problémáiról.


                                                       Egyed Zoltán Pajzsvivő


2017. március 4., szombat

"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

NYÍLT LEVÉL

Lassányi Gábornak és Négyesi Lajosnak címezve
AZ ELŐZMÉNYEK...

Egy hosszú-hosszú kutatás sorozat, megszámlálhatatlan eltöltött munkaórák, átvirrasztott éjszakák és lelépett kilométerek után...Aztán saját zsebből kifizettem a talajradar tetemes és számomra erősen megterhelő költségét, és az eredmények kézhezvétele után szépen besétáltam Szentendrére, a Pestmegyei Múzeumok Igazgatóságára. Átadtam a vizsgálat radarképeit és végeredményét, ami a kutatásom helyességét igazolta, megállapítva, hogy a talajban épített falak, épület alapok vannak.Tettem mindezt jóhiszeműen, úgy gondolva, hogy majd ez után, hivatalból elindul egy régészeti feltárás, és bebizonyosodik az oklevelek és hadmérnöki látképek igazsága. Nem vártam köszönetet, de azt sem vártam, ami ez után következett. Levelet kaptam, amiben a PMMI felszólít, hogy "hagyjam abba a törvénytelen tevékenységem" A Fővárosi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztálya pedig még egy 25 ezer forintos büntetést is kiszabott rám, mert a babakocsi méretű készüléket
TALAJRADAR
végigtologattuk a főváros szemetével telehordott füves területen. Pedig az igazamat roncsolásmentes vizsgálati módszerrel igazoltam a hivatalos oldal számára a saját költségemen! Mondanom sem kell, hogy ilyen mértékű gazemberséget látva rögtön kinyílott a bicska a zsebemben. Ilyen is csak Magyarországon történhet hivatalból, és mint később megtudtam, a legfelső szintről jött az utasítás. Kiábrándító, gyomorforgató, méregkeltő és egyben undorító. A Pestmegyei Múzeumok Igazgatósága tehát úgy hálálja meg egy hosszas, és saját pénzből fizetett kutatást, a köz érdekében végzett tevékenységet, hogy feljelenti a kutatót, aki tisztességesen bevitte hozzájuk az eredményeit. 

A TALAJRADAR VIZSGÁLAT VÉGEREDMÉNYE

Hosszas tépelődés után, ezért kezdtem el ezeket a blogokat írni. Egészen eddig a pontig nem támadtam senkit sem, de itt nálam már betelt a pohár. Ha ők így, no akkor én is másképpen és mindent megírok, és dokumentálok az utókor számára, amit ezek a nemzet-rombolók tesznek. A főváros történelme iránt érdeklődőket biztosan érdekelheti az is, hogy mit művelnek egyes gazemberek napjainkban a hivatalos oldaltól, hogyan próbálják a kutatókat akadályozni, és milyen eget-verő hazugságokat hordanak össze mindezen okokból és céllal. És igen így: HAZUGSÁG! A mai digitális, műholdas világban és térinformatikai térképekkel ez már az, egy mocskos nagy hazugság, azon történészek részéről, akik az eddigi téveszméket tovább erőltetik. Persze azonkívül, hogy engem próbáltak meghurcolni és ráadásul még pénzbüntetéssel sújtani, az égvilágon semmi más nem történt. Nem kezdődött feltárás hivatali kötelességből, a szakma megmondói pedig tovább erőltették a minden alapot nélkülöző állításaikat, és nagy ívben elkerülték a valós terepet. Ezért a Budapesti Történeti Múzeumhoz fordultam, hogy ismételt terepbejárással bizonyítsam az igazamat. A területen a környék felelősével voltunk kint, azzal a Papp Adriennel, aki az ÓBUDAI ! Felhévíz és a (Ó)budai meleg-vizek, és Óbuda Wrs helyével kapcsolatban írt teljesen téves, topográfiailag és helyrajzilag valótlan tanulmányokat. Miután a terepen is csakhamar 
EZ BIZONY VÁRFAL!
sikerült megállapítaniuk, hogy a mutatott több méter széles, épített falak valóban ott vannak, a hölgy még engem akart meggyőzni arról, hogy azokat csak máshonnan szállították oda. Csakhogy a csapolt ! mészkőtömböket én magam emeltem ki két kézzel, egy évtizedekkel korábban látott gödörből, magából a falszerkezetből, amit a műholdas képátfedésem segítségével tudtam a terepen megtalálni. Persze mit is várjunk a régésztől, ennyi idő múltán senki nem fog maga ellen elkezdeni dolgozni. Nagyon sietniük kellett vissza, igazából nem is tudtam mindent megmutatni nekik. És ezután sem történt semmi, illetve azt mondták nekem a múzeumban, hogy a kutató ásatáshoz és feltárásokhoz én biztosítsak 30 millió forintot. No de kérem, nem a BTM-nek vagy a PMMI-nek lenne ez hivatali kötelessége, esetleg állami költséggel? Tudom ám én, hogy ez is csak zsíros nagy üzlet-pénz, és a kormányzati látszatberuházásokon tengődő országban, a valódi Óbuda-Sicambria feltárása senkinek sem fontos! Csak a nemzet nyerne vele, minden magyar ember és a történelmünk, más nem. Az meg ugye minek? Stadion építésre amúgy is alkalmatlan a sziklás hegyoldal.
És hát ugyebár ott van már nagyrészt a luxus-lakópark, én meg az alól bányászom ki a vörös-márvány szalagfonatos korlátdarabokat a 11-14. századból, mert ez tuti nem római főrégészkém!            :) 
KORLÁTDARAB REKONSTRUKCIÓ Scheffer Miklós munkája

Már most bátran kijelenthetjük, hogy sokkal több magyar vonatkozású leletet találtunk ezen a terepen, mint ami az Aquincumi polgárváros területén előkerült, ott ugyanis nem találtak egy darabot sem!           :)
A nagy kérdésem  az, hogy lehet a római Aquincum területe, a későbbi Óbuda városa? A polgárvárosi részen, ugyanis még egy magyar kabátgombot sem találtak! És ezt a tényt az Aquincumi múzeum is elismeri.

Óbuda Sicambria városa a Csillag-hegyen
A Duna belső medre a mai Mocsárosnak hívott terület, a középkorban még Óbuda-Kis-szeg kikötőjeként működött (nem Kissing te ütődött !)
A szélhámos Schönvisner- akit ma a gondolkodásra képtelen szakmabeliek, a "tudományos régészet úttörőjének" tekintenek-jól átvert mindenkit. "Tudományos munkájában" mutatta ki, hogy Sicambria nem létezett! A saját jól felfogott érdekében hazudott, avagy magyarán mondva, elszaladt vele az a bizonyos ló.

SICAMBRIA=ÓBUDA

Csakhogy azóta az előkerült óbudai látképek és oklevelek, ezt a téveszmét már rég megcáfolták. És a felfelé nyaló középkoros ifjú történész nem azt mondja, hogy bocsánat tévedtünk, hanem gyárt a befuccsolt téveszméhez egy másik téveszmét, hogy a mára már nyilvánvalóvá vált hazugságot valamivel igazolja

Sicambria az óbudai prépostság várfal és várárok a Csillag-hegyen. A duplán 4 méteres heterogén falszerkezet, a Róka-hegy tetejét zárja le teljesen észak-keleti irányban. A hegytetőre felfutó falak megegyeznek az óbudai hadmérnöki rajzokon látottakkal.


MRSZ

Képmutató és hazug világot élünk napjainkban is. A tájékozott és értelmes szakmabeliek nagyon is jól tudják, hogy Óbuda város és Fehérvár hivatalos helyrajzi azonosításával kapcsolatban nagyon nagy problémák vannak. Évszázadok óta hivatalból verik át a főváros történelme iránt érdeklődőket. Hogyan gondolhatja komolyan a Magyar Régész Szövetség elnöke, vagy akármelyik tagja, hogy továbbra is becsaphatják a magyar embereket? Bárki, aki alapfokon kezelni tudja a Google Föld alkalmazást, az rögtön tisztában van vele, hogy a "szakértői nyilatkozatuk" egy nagyon rosszul sikerült vicc, ami pontosan beleillik a primitív történész dogmákba, amit Felhévízzel kapcsolatban is megírtam már.Megint elkövetik a korábbi hibákat, és borzasztó amatőr módon, ismét nem figyelnek a terepet ismerő kutatókra.  Az okleveleinkben és krónikáinkban megírt Sicambria-Óbuda városát, annak földrajzi helyét meghatározó látképeket és okleveleket bárki, egy pillanat alatt megtekintheti az interneten. Egyébként ez a helyszíni "szemle" és annak tartalma mindent el is mond a szakmai hozzá nem értésről! Árulkodik a helyismeret hiányáról, és az Óbuda városára vonatkozó oklevelek ismeretének teljes tudatlanságát is megmutatja.

A FERENCES GENERÁLIS PECSÉTJE A SICAMBRIA VÁROSÁBAN ALAPÍTOTT APÁCAKOLOSTOR OKLEVELÉN

A fáradtságot sem vették, hogy legalább arról meggyőződjenek, amit ők maguk állítanak a terepről, és ez a valóban elkeserítő a " régész-történészektől". Nem kell szakmai nagyságnak lenni, hogy az ember lásson is, és ne csak nézzen. Semmilyen történész magasiskola nem kell ahhoz, hogy a teljes hegyoldalt  duplán ! 4 méteres kőfallal megtámasztó és a hegytetőt körbekerítő szintén 4 méteres falakban felismerjük a Dillich hadmérnök által megrajzolt, az óbudai metszetképeken látható körfalat.

A gond az, hogy akkor mi lesz a szamárcsapással amit az iskolában a tanárok tanítottak a mi történészeinknek, ugye Lassányi Gábor? Emlékszem még, amikor évekkel ezelőtt megkerestelek, és a Nemzeti Múzeum lépcsőjén mutattam neked az óbudai metszeteket, mire te lesajnálva közölted, hogy azok "valótlanok" Nagy gondban lehettek ti "szakemberek", hiszen a hegy az létezik, amit a hadmérnöki rajzokon ábrázoltak, azonban nem a Zichyék főterén található az ma sem! Kedves elnök úr, tévedtek a tanáraid, és jól megtévesztettek téged is, ideje lenne belátni és nem kéne ezt a végletekig buta téveszmét tovább erőltetni Óbudával kapcsolatban! A látkép nézőpontjából pontosan arra a terepre látunk rá, ahol a szakértőink szemléje alapján "nincs régészeti lelőhely" és ha az alig életképes fákat nem tuszkolták volna pár évtizeddel ezelőtt a köves hegyoldalba, akkor ma is azt látnánk, amit a képen is látunk, hiszen a hatalmas vár-árok-rendszer ma is ott van, azt immár többé nem lehet eltagadni. Az egészben az a legszebb, hogy a valóban érdeklődő-kiránduló ember szépen odamegy a turista úton és már nézheti is a napjainkban is látható épített falak még meglévő romjait. Tehát azonnal nyilvánvalóvá válik számára, hogy az MRSZ elnöke és alezredes kísérője ordas nagyot lódított Budapest főváros hatóságának, amikor írásba adta, hogy az adott területen nincs régészeti lelőhely. Maga az egész hegy történelmünk legszentebb helye!  A történészi butaságra ez ügyben kitűnő analógia a visegrádi alsó-vár, hiszen arra is azt állították hivatalból, hogy "csak nagyzolva ábrázolták" a várat, és ez a hatalmas  történészi butaság egészen elképesztő. Aztán mégis kiderült, hogy valójában is ott van, ahogy napjainkban is láthatjuk. Óbuda várainak is ugyanúgy ott vannak az ábrázolt terepen a lefutó várfalai!

SICAMBRIA-ÓBUDA VÁROSA CSILLAG-HEGY
Igen ott épül a lakópark, már ez is történelem. Ezeket az éveket is úgy fogják vissza emlegetni a jó magyar emberek, hogy nem csak, hogy az égvilágon semmit nem tettetek a magyar leletek megmentéséért, hanem még egy mondvacsinált lőteret is sikerült a terepre fantáziálnotok Fehéregyházára, az óbudai prépostság várfala helyett. És ez kedves  Lassányi Gábor neked, mint a Magyar Régész Szövetség elnökének köszönhető. Én nagyon nem lennék a te helyedben... Nézzük tehát sorban a megállapításokat...

"SZAKÉRTŐI" NYILATKOZAT 
Nagyon jó, hogy odaírtátok, hogy "nyilvántartott" hiszen valóban, halvány lila gőzötök nem volt idáig arról, hogy az óbudai prépostság a Rókahegy tetején létezett, a pesti vár, amit Budának is hívtak pedig közvetlen mellette! Pedig a helymeghatározást nem a napokban találták fel. Reméljük az ELTE térképész tudósai tudnak nektek segíteni ebben is...

A: Lövészárok-rendszer szerintetek...


KIKÖVEZETT IN SITU PATAKMEDER
A lövészároknak ugye nem alsó-lábszárig érő kőből rakott medret csinálnak? Gábor voltál te katona? Mert én ezt erősen kétlem. És úgy egyáltalán ismered te a környék földrajzi jellemzőit, hiszen az is újdonság volt számodra, hogy a középkorban még a mai Mocsáros, egy belső Duna-meder volt, azaz a Péter-hegy aljában Kisszeg- hajó és csónak-építő kikötője üzemelt.Négyesi urat nem kérdem, mikor volt katona, hiszen ő alezredes, érdekes azonban, hogy analógiát nem tudott mondani nekem a saját megállapításaira. A telefonban is kérdeztem, hogy mennyire ismeri a terepre vonatkozó okleveleket, a válasza az volt, hogy írjak könyvet. Ragyogó ötlet! Értem én, hogy ez nem lómai lom, de azért mégis, 2017-et írunk már. Nem inkább Sicambria-Óbuda várait kéne feltárni hivatalból vagy esetleg szakma(haza)-szeretetből ?


 Négyesi úr!
EZ VAJON EGY GÉPPUSKA ÁLLVÁNY LEHETETT?

Szerintem inkább a hévízpatakon működő szerkezet tartó-köve!

"A hegy keleti oldalából kettős forrás fakadt, ami az egyház ajtaja előtt kis tavat képezett, onnan 30 lépés távolságban már malmot hajtott és tovább folyva ellátta a vár hévizes fürdőit is"
ALEZREDES ÚR MONDJON ERRE ANALÓGIÁT !
 Szeretnék egy hasonló katonai lövészárkot megtekinteni.... Persze gondolom arra sem jöttek rá szakértőink, hogy valójában dupla-párhuzamos kikövezett patakmeder fut a hegy keleti oldalán, pontosan úgy, ahogy azt az okleveleink is írják, és micsoda véletlen, hogy pont itt van ez a kő... Ezért kell ismerni a területre vonatkozó okleveleket...
A KIKÖVEZETT MEDER OLDALÁBAN TALÁLHATÓ TENGELYTARTÓ-KŐ

Én pedig megmutatom, hogy a kitalált történész teóriátok a terepen bukik meg, körbe sem néztetek, nemtörődömség, figyelmetlenség, érdektelenség. Anyukám erre azt mondaná, hogy nem akarásnak nyögés a vége, ez lett a ti helyszíni szemlétekből Lassányi Gábor MRSZ elnök úr! 


B: Előbb ismeretlen korú sáncárokrendszer, aztán mégis sikerült egy oltári nagy ökörséget  kitalálnotok rá...

Az 1800-as évek lőtér-lépcső-faragó technikáját hol tanították?


"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

Alesúr remélem ezt nem gondolta komolyan, ugye nem? Nem keverte össze véletlenül a mi Csillag-hegyünket Isonzóval, biztosan nem? Kérdem én, hogy hol a viharban van erre az "első világháborús lőtérre" analógia? Ugyanis ez fontos lenne... Tudja, ez olyan szakmai "izé, kötöm az ebet a karóhoz" Nincsen analógia! Tehát ez egy nagyon csúnya téveszme. Azért nagyon csúnya-és nem csak buta- mert össze kellett gyorsan hordani valami magyarázatot, lássuk be, ennyire futotta.
Öööö és kissé zavarban vagyok, azt sem értem igazából, hogy miért kéne a lépcsőről felfelé tüzelést gyakorolni? Hová lépcsőztek az első világháborúban Négyesi úr?

     MI AZ AMIT ELFELEJTETTEK A "SZAKÉRTŐK"?

 • HOL A TÉRKÉPI AZONOSÍTÁS A "LŐTÉRRŐL" VAGYIS MIÉRT NEM JELÖLIK A TÉRKÉPEK A TÖRTÉNÉSZ ÁLTAL FELTÉTELEZETT LŐTERET ? • HOL VANNAK A TÖLTÉNYHÜVELYEK A TEÓRIÁHOZ, HÁNY DARABOT SIKERÜLT TALÁLNI? (egyet sem)


 • Korábban a területre vonatkozó okleveleket és térképeket sem szereztek be 


MIT NEM VETTEK MÉG ÉSZRE "SZAKÉRTŐINK"

És ez a lényeg, mert a szúrós bokrok közé már nem másztak be. Nézzünk egy kis összefoglalót, kifejezetten a dogmákat terjesztő történészek számára.ÉN SZÉGYELLEM MAGAM.

Hogy ilyen történészeink és ilyen szakértőink vannak. A Pannon fővárost, a Civitas Eraviscorumot és így Óbudát sem sikerült azonosítaniuk, ebből következik, hogy Alba Regale-Fehérvárt is tévesen, a mai Székesfehérvárral mosták egybe. A Pest-hegyi Ó-Buda várának ugyanis nem véletlenül volt Fehérvári kapuja, ahogy Fehérvárnak sem véletlenül volt Budai kapuja. Ezeknek a királyi váraknak valójában egymásra nyíltak a kapui, mert egymástól egészen kis távolságra voltak, és találhatóak napjainkban is.

Egyed Zoltán Pajzsvivő

2017. február 24., péntek

VÉLETLENEK MÁRPEDIG NINCSENEK...

ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGYEN!

Sicambria-Óbuda városának kutatása során, a látképek után, az oklevelek a legfontosabbak, egy igazán megszállott kutató számára. Manapság gondolhatnánk, hogy mi sem egyszerűbb, belépünk szépen a MOL oldalára és kezünkben a tudás. Azonban ez nem ilyen egyszerű, most megmutatom, hogy miért nem, aztán ítélkezzen szépen mindenki saját maga. Ez is csak egy példa arra, hogyan vernek át minket a hivatalos oldalról, a főváros történelme iránt érdeklődőket és a kutatókat egyaránt.

NAPJAINKBAN

2017-ben Magyarországon még mindig a római a fontos, miközben a valóban magyar értékeket pusztítják ahol érik, vagy éppen eszükben sincs feltárni és bemutatni, még uniós pénzből sem. Inkább eltagadják hivatalból, a felső szintekről. Az egykori csodás szentélyeinket lebetonozzák, mélygarázst építenek belőle, vagy körforgalmat építenek rá. Az ősmagyar fővároshoz tartozó kápolnáink és váraink területét szemétdombnak használják. Sicambriával ugyanez a helyzet, de hatványozottan, miközben Budapest főváros kutyái, a történelmi kutatók után nyomoznak, a természetvédelmi területen hegyekben áll a több évtizedes sitt és szemét. Egyes történészek pedig hivatalból próbálják elhazudni Sicambria fővárosát. Valahogy olyan érzése van az embernek, hogy ebben az országban, és ebben a témában sem lesz rend már soha és nagyobb a káosz, mint eddig valaha. A pénz az Isten, miközben a kulturális örökség védelme, a magyar értékek megóvása és feltárása senkinek sem fontos. 

SICAMBRIA

Ezt adják egymásnak
A krónikáink is így írnak a magyar fővárosról, akkor bizonyára oklevelekben is szerepelnie kell a főváros valódi nevének, hiszen mostanra már mindannyian tudjuk, hogy csak a történészeink Schönvisneres ostobasága és szamárcsapása miatt, a magyarellenes oktatás során erőltették Óbuda városát a római Aquincumba. 

Írjuk be ezt a szót a keresőbe a MOL oldalán: SICAMBRIA  

És csodálkozzunk nagyot...

Na ez meg hogy lehet, gondolhatjuk magunkban... Nincs bent a levéltárban Sicambriáról szóló dokumentum?

Az életunt és megtévesztett ember, itt ennél a résznél, talán már be is csukta az oldalt, és elkönyveli magában, hogy akkor a krónikáink hazudnak, ahogy egyes történészek állítják, és biztosan a hadmérnöki rajzok sem igazak, azok csak "bulvár ábrázolások" ahogy Laszlovszky  próbálta legutóbb a Csillaghegyen ábrázolt várakat nem létezőnek lódítani . A megszállott kutató azonban tudja, hogy igazak a krónikák, igazak a hadmérnöki rajzok, és Vetus Buda oklevelei, amik egyöntetűen sziklás hegyen lévőnek állítják a préposti és királyi várakat. Ezért tovább kutat, és magát a Sicambria szó minden változatát végigpróbálja a MOL kereső rendszerében...És teljesen véletlenül, átvirrasztott éjszakák és hetek múltán talál csak rá.

 Méghozzá így: Sivambria

SIVAMBRIA?

Ez meg honnan jött, ki találta ki, és miért. Nem tudja egy levéltáros, vagy aki az adatokat rögzítette, hogy valójában, hogy hívták Óbuda városát, ez hogy lehetséges? 
Az oklevélben ez pedig így néz ki 


CIVITATE SICAMBRIE

De semmi esetre sem Sivambria! 
Pont egy ilyen horderejű problémánál fordul elő, hogy elírnak valamit, és úgy, hogy sem a MOL belső keresője, sem a Google nem találja? Mindez csak véletlen lenne? Lehet, hogy vannak még Sicambria-Óbuda oklevelek, de regesztázva sincsenek valamiért? Ezen tessenek picit elgondolkodni mindezen tények tudatában:

 • Hivatalosan nem tudták Óbuda városának azonosítani azt a területet,amit ma Óbudaként ismerünk, ugyanis sem a látképek, sem az oklevelek, vagy az óbudai határjárások, egyszerűen nem arról a földrajzi tájról szólnak
 • A történetírói téveszmék már a 19. században kialakultak, és napjainkban is ugyanezeket és az ezekből a szamárcsapással kialakult még durvább történész dogmákat erőltetik tovább
 • Napjainkban is Schönvisner hazugságát sulykolják belénk, hogy Óbuda városa a római Aquincumból fejlődött ki, pedig a feltárások során semmilyen ! magyar vonatkozású leletet nem találtak
 • Nem vették figyelembe, hogy a Duna még a középkorban is bent volt a nyugati hegyek oldalában, így tehát az Óbudáról készült hadmérnöki rajzokat fantázia rajzoknak minősítették.Az igazán döbbenetes azonban az, hogy a mai digitális-műholdas alkalmazások világában is ugyanezt folytatják egyesek(Lassányi,Laszlovszky,Láng)
 • A mai Ofen-Buda várát, Alt Ofen-Óbudával, és annak oklevelekben leírt épületeivel mosták egybe hivatalból, mert a történész tévhit szerint a mai Buda volt a Pest-hegyi vár. Csakhogy Novi Montis Pestiensis(Pesthegyi új vár) valójában az új Óbuda vára volt-a régi mellett-Megyer hegyén, a mai Csillaghegyen, és erről okleveleink is vannak bőven       !
 • Zichyék térképet hamisítottak, hogy olyan területeket szerezzenek meg, amelyek valójában sosem tartoztak Óbudához, ezért történt a sok pereskedés. A meghamisított térképekkel a középkori Óbuda városának létét, a saját érdekük szerint helyezték át,egy másik területre, a Jenő rév budai oldalára, hogy még nagyobb bevételekre tegyenek szert
 • Történészeink elhitték Zichyék hamisításait, hiszen tanulmányaikban az ő hamis óbudai határjárásukat tüntették fel, és sajnos napjainkban is úgy tanítják, hogy a Zichyék főtere volt Óbuda városa
 • A ma Óbudának ismert területen feltárt romokat sem oklevelekkel, sem látképekkel nem tudták Óbuda város egykori épületeivel azonosítani, és ez nem meglepő, hiszen Óbuda-Sicambria királyi várai és városa sziklás hegytetőn létezett, minden vonatkozó forrás egybehangzó tudósítása szerint
Szemléletváltásra van szükség, hogy mi magyarok büszkék lehessünk a történelmünkre és Magyarország fővárosára Sicambria-Óbuda krónikáinkban is megírt csodás területére. A hivatali "szakértőket" pedig, akik bársonyszékükbe kapaszkodva, a modern digitális és műholdas alkalmazásokat nem képesek használni Óbuda királyi várai helyrajzának azonosításához, a szakma közeléből örökre száműzni kell! Ugyanígy kell tenni, azokkal a történésznek nem nevezhető nemzetrombolókkal, akik krónikáinkat hiteltelenítik vagy félremagyarázzák, az okleveleink tartalmát semmibe veszik. Akik a Duna meder és geomorfológiai rekonstrukciókat, az új segédtudományokat nem használják Óbuda főváros történelmi kutatása során, azok ne kapjanak esélyt sem, hogy a történész szamárcsapást tovább műveljék. Ha mindezek nem történnek meg, mindig lesznek olyanok, akik a további kutatások és feltárások, a történelmi igazság útjában állnak. Változás kell, ezt sokan tudják szakmán belül is, csak egy apró példa: a mai Budát nem IV. Béla építette és ezzel többen, még a BTM-ben is tisztában vannak, de a honlapjukon mégis ez az ostobaság szerepel. Az emberek már semmit nem hisznek el a hivatalos oldalnak, a szakma feneketlen mély gödörben van. Tessék kidolgozni alapkövetelményeket, tudományos módszertant, előtérbe helyezve a látképi és okleveles azonosítást. Hihetetlen, hogy ezt nem érzik, és erre nekem kell a figyelmet felhívnom.

 2017. Jégbontó hava Egyed Zoltán Pajzsvivő

2015. november 27., péntek

"AZ UTÁNZÁS A HÍZELGÉS LEGŐSZINTÉBB FORMÁJA"

A MI TÖRTÉNÉSZEINK PEDIG EBBEN IGAZÁN PROFIK...

ÓBUDAI KIRÁLYNÉI VÁR A CSILLAGHEGYEN
MIÉRT KELL A HEGYTETŐN LÉVŐ PRÉPOSTI ÉS KIRÁLYNÉI VÁRAT A MAGYAR FŐVÁROST A RÓMAI AQUINCUMBA ERŐLTETNI ?


Sicambria-Óbuda okleveles, és terep kutatása közben, a történészek sorozatos tévedését is próbálom megérteni.Volt alkalmam utánaolvasni, hogy az óbudai metszeteken lévő épületeket mi alapján azonosították a történetírók. A történész téveszme már az előtt kialakult, mielőtt a legelső feltárások megindultak volna a mai Óbudának erőszakolt területen. Az állami óbudai építkezések, a panelprogram indulásakor előkerült romterületet, a már kialakult történetírói téveszmék alapján értelmezték, még akkor is, ha sem képi, sem okleveles azonossággal egyáltalán nem egyezett a terület. Így alakult ki a mai alapjában téves történelem Óbudával kapcsolatban, amit az egyetemeken és iskolákban napjainkban is tanítanak. A Történész Szamárcsapás oldal bejegyzéseiben Óbuda jelenlegi téves-hivatalos topográfiáját vizsgálva azt fogjuk elemezni, hogyan vették át egymástól a szakmai megfelelési kényszerrel a téveszméket, és hogyan építették tovább az óbudai légvárat, ami napjainkban durrant ki, és többé már nem lehet tovább fújni ugyanazt. Illetve van aki mégis megpróbálja, a több, mint 150 éves szamárságokat előadni. Napjainkban 2015-ben, mintha még Rupp, vagy esetleg Herta néni idejében élnénk, és se műholdas térinformatika, se digitális keresőmotorok nem léteznének. 

A Budapesti Történeti Múzeum, tanár-előadója megrekedt a múltban pár munkatársával karöltve! Persze hibáztatni nem lehet őket, hiszen immár a szamárcsapás tevékeny résztvevői, már eleve ezt tanulták, térképet nem néznek oklevelet nem olvasnak, jó ez így nekik ahogy már berögzült. 


VÉGH ANDRÁS ISMÉT A TÖRTÉNÉSZ DOGMÁKRÓL TARTOTT ELŐADÁST

Ismételten ugyanazt a téveszmét akarta bemesélni a hallgatóságnak, hogy a hegytetőn látható mindkét Óbuda vára a mai Óbudának hitt környéken volt. Ismételten fel kell hívnom Végh úr figyelmét arra a tényre, hogy a 13. századi Óbuda városa, vagyis Buda Castrum, amit Novi montis Pestiensisnek hívnak az Békásmegyer területén belül állt! Ezt igazolják az oklevelek is, ahogy a Történész Dogmák oldalon korábban már megírtam. Ez azt jelenti, hogy nem lehet sem a főtéren, sem a mai Buda várában, ahogy hivatalosan a mai napig állítják az óbudai várak helyét. Ezt igazolják a metszetek is, ahol digitálisan nagyítva tökéletesen látható: Óbuda várai ugyanolyan magasan léteztek a Megyer-hegyen, mint a mai Buda vára! 

ÓBUDA VÁRAI BÉKÁSMEGYEREN !

Hivatalosan pedig annyira bekavartak saját maguknak, hogy észre sem veszik a nyilvánvaló ellentmondásokat, amit maguknak hoztak létre, saját maguk ellen. Ha ugyanis a Pest-hegyi Új Buda vára-ami igazából Óbuda királynéi vára-városa, a mai Buda várban volt-mert hivatalosan ezt állítják(!)- ugyanakkor az nem lehet a főtéren is ugyanazon időben!


NÉZZÜK CSAK MEG OKLEVÉLBEN AZ ÓBUDA KIRÁLYNÉI VÁRÁNAK A VALÓS FÖLDRAJZI TERÜLETÉT ! 
A XIII. SZÁZADI ÓBUDA VÁRA BÉKÁSMEGYER TERÜLETÉN!

A mostani előadás keretében is azt próbálták ismét csak erőltetni, hogy a királynéi vár, az a mai református templom környékén létezett.(SIC) Végh úr és egyes kollégái nem látják, amit még a laikusok is látnak. Elég ránézni az alaprajzra, hogy megállapítsuk: ez bizony egy keresztes lovagvár, egy azok közül amik sorban álltak a Duna vonalán, és csak azért lett jelentősége, mert az óbudai apácák második nagy birtoka volt azon a helyen!


UGYE NEM AZT AKARJÁK MAJD BEMESÉLNI NEKÜNK HOGY BÉKÁSMEGYER A FŐTÉREN VAGY A MAI BUDA VÁRÁBAN VOLT?Nem, sajnos ez nem egy rossz vicc, hiszen Kanyó is már próbálkozott azzal(ahogy korábban az elődei is), hogy Sicambria Óbuda városát  a római Aquincumba erőltessék. A mai főtér ugyanis valójában is a római katonaváros volt. Azonban a szépen kitalált történész téveszme több részen is megbukik, és ez még a laikusok számára is nyilvánvaló. Az Aquincumi polgárvárosban ugyanis egy darab ! olyan- például -gombot sem találtak, ami magyar vonatkozású lett volna. Persze az elmúlt 200 évben sem sikerült az oklevelekben is megírt Sicambria-Óbuda városának romemlékeit megtalálni AquincumbanEzt a tényt a római-imádó idegen-lelkűeknek is muszáj elismerniük, persze ezen információkat ők nem reklámozzák. Tulajdonképpen az ősrégi főváros területét soha nem találták meg, még csak nem is keresték, mert a 19. századi téveszmék miatt úgy gondolták, hogy az biztos a római város volt. Az őshonos főváros Sicambria Civitas Eraviscorum persze a Gellért-hegyen sem volt, ahogy az sosem volt a Pest nevű hegy sem, és a püspök sem ott kocsikázott szándékán kívül vakmerően a szakadékba, hiszen a mai Buda vára 1046-ban még a mesében sem létezett! Ez azt jelenti, hogy a HunMagyarok nem a római Aquincum városába költöztek be, hanem a krónikáinkban is megírt Sicambria ősi városába, és Óbuda városa ugyanott élt tovább ! 
CSAK RÓMAI


Amikor a jezsuita könyvtáros Schönvisner elkezdte feltárni egy óbudai szőlősgazda bejelentése után, 1778-ban a római város emlékeit, gyorsan rá kellett döbbennie, hogy nagyon nagy gondban van. A feltáráskor rögtön a római romok kerültek elő, sehol sincs a területen "hun-avar-magyar", Aquincum területén nem kerültek elő Sicambria-Atilla városának romjai, az Árpád-kori-középkori Óbuda épületek! Ez a szélhámos-könyvtáros erre "tanulmányban" mutatta ki, hogy a krónikáinkban megírt Sicambria-Attila városa nem létezett, tette mindezt úgy, hogy a krónikáink írásait próbálta meghazudtolni. Ezt az eszetlenséget szajkózzák még napjainkban is a szemellenzős történészek, és továbbra is mocskolják a krónikáinkat. Mára ez a gyakorlat már az előrejutás alap követelménye lett a történész szamárlétrán.
Nomármost, ha kedves olvasóim idáig figyeltek, akkor rögtön fel is tették magukban a jogos kérdést, hogy ha a római városban nem találták meg a magyar emlékeket, akkor mégis merre van ez a magyar Óbuda főváros? Nem, nem kezdték el keresni, még később sem, és ebben nagyrészt az a Schönvisner a hibás, akit ma a 
"tudományos régészet alapvetésének" állítanak be, és díjakat osztogatnak saját maguknak az ő nevével fémjelezve, pedig legalább annyi kárt okozott, mint hasznot, sőt nekünk magyaroknak még többet is. Érdemes megnézni a római Aquincum múzeumát összehasonlítva a magyar emlékeket bemutató főtéri múzeummal. Persze az is közrejátszik, hogy nem a főtér környékén volt Óbuda városa, de azért jól látható, hogy az Árpád hídnál lévő római emlékeket feltárták, míg a középkori magyar romemlékeket eszükbe sem jutott feltárni! Mindez csak véletlen? 

Persze mit is várjunk, amikor az örökségromboló kultusz-főkolompos azt nyilatkozza, hogy a "magyar Pompei az Aquincum"(és ott voltak vele a hízelgők, akik erre vadul bólogattak és még tapsoltak is) ugyanakkor pedig egy Árpád-kori-középkori gótikus magyar templom emlékünket lebetonoztatja, és körforgalmat építtet rá?! Ugye, hogy tiszta bolond aki nem normális! Mindez pedig történik egy állítólagos "Nemzeti" kormányzás idején 2015-ben! Én pedig azt kérdezem, hogy miféle nemzetiek, magyar emberek ezek egyáltalán? 


Pontosan ugyanezért történhetett meg az is, hogy az igazi Óbuda várak-város területére luxus lakóparkot építettek, minden megelőző régészeti kutatás és feltárás nélkül. 

OKLEVELEKBEN-LÁTKÉPEKEN ÉS A VALÓSÁGBAN IS ÓBUDA PRÉPOSTI-KIRÁLYI VÁRAI BÉKÁSMEGYER TERÜLETÉN VANNAK !

Magyarország az egyedüli a világon, ahol a történész "szakértők" a szamárcsapással, egy teljesen hamis-valótlan téveszmét görgettek tovább, így az ország fővárosát nem találták, de nem is keresték. Ugyanakkor tevékenyen részt vettek, és részt vesznek napjainkban is abban, hogy ez a terület az enyészeté legyen és mindörökre elpusztuljon. 

 December van, és egy becsületes szakember sem állt ki még az igazság mellett!

HA KORLÁTOLT A TUDOMÁNY A SZENVEDÉLY ÉS AZ AMBÍCIÓ IS HIÁBAVALÓ 

EGYED ZOLTÁN PAJZSVIVŐ

2015. augusztus 20., csütörtök

ŐSÖK NAPJÁN FERDE SZEMMEL...

Az igazság mindig a részletekben rejlik, mint például a komolyabb könyvek alján a forrás hivatkozások, vagy a szerződésekben az apró-betűs részek. Így van ez az élet számos területén is, nyitott szemmel járva a figyelmes szemlélődő olyasmit vehet észre, amit mások észre sem vesznek, vagy ha igen, akkor a tudatukig nem jut el, és így semmilyen ingert nem vált ki. Az Óbuda Blog Történész Szamárcsapás oldalához úgy kapcsolódik ez a megtörtént esemény, hogy  a hivatalos oldal képviselői minden esetben megpróbálják mellőzni az ősi magyar krónikáink leírásait. Az internetes név nélküli firkászok, az MRSZ közösségi oldalának szerkesztője, a TTE és a feltörekvő-átképzett történészeknek hívott agy nélküli "droidok" szinte sportot űznek abból, hogy lejárassák a krónikaírók hiteles történelmi tudósításait. Egy igazán hagyományőrző rendezvénysorozattól azonban nem ezt várná a jó magyar ember...Gondoltam lemegyek Bugacpusztára és megnézem, hogy a PPKE történészei- ezen rendezvénysorozat hivatásos szakértői-az eltelt egy évben elolvasták-e a magyar nép történetére vonatkozó krónikáinkat, vagy továbbra is a több évtizedes ostobaságokat erőltetik tovább. Titkon reménykedtem benne, hogy az ősök emlegetésével krónikáink elbeszélései is előtérbe kerülnek majd. Most sem történt így, csak a történészek ismétlik önmagukat egy magyar nemzetinek hirdetett rendezvény keretein belül.


A HUN- AVAR-MAGYAR FŐVÁROS SICAMBRIA-ÓBUDA MAGYEREN ! 
ÉS NEM A TISZÁNÁL !


ÖKÖRCSAPÁS


Sajnos azt láttam, hogy minden plakáton az állt a kiállítósátorban, hogy mi "hont foglaltunk" !
Melyik krónikánk az, ahol "honfoglalást" emlegetnek az ősi írások? Ez az a kérdés amire sok évtizede illene választ adnia az ezen a rendezvénysorozaton is előretörő hivatásos történészeinknek! Persze ŐK válasz helyett a krónikáinkat igyekeznek lejáratni, vagy elhallgatni! Azt sem értem egyáltalán, hogy a "Kárpát-medencében élő magyarok legnagyobb hagyományőrző rendezvénye" hogyan teheti meg azt, hogy ilyen szinten átverje az embereket? Ugyanis mindenki, aki "honfoglalás" elnevezést alkalmaz, az a magyarság ellenes véleményét fejezi ki !
 MINDEN PLAKÁTON A "HONFOGLALÁS SZEREPELT" ! 

HOL ÍRNAK A KRÓNIKÁINK HONFOGLALÁST ÉS 

FINNUGRIZMUST?


Még csak nemrég érkeztem, de nagy kár volt ide leautókázni, itt nagyban megy a népbutítás. Sok évtized alatt semmi nem változott! Bosszúsan továbbsétálva a nagy sátornál látom aláírást gyűjtenek ATILLA szobrára. Megérdeklődöm, hogy hová akarják majd rakni a szobrot...Azt válaszolja az úriember, hogy valahova Budapestre... Mondom neki, hogy az igen rossz ötlet. Kérdezi, hogy én hova raknám? Rögtön mondtam is neki, hogy természetesen oda ahol ATILLA VÁROSA SICAMBRIA-ÓBUDA volt, MAGYERRE vagyis a mai Csillaghegyre, ahogy a krónikáink is írják. Azt mondja az nagyon kiesik és a krónikáink nem írják. Mondom: de igen írják, a Magyarok Története és a Gesta is írja és már bánom, hogy nem hoztam le mindkét könyvet. Az ürge meg csak okoskodott tovább... Pedig indulás előtt még éreztem, agyaltam is rajta, hogy vinnem kéne a krónikáinkat, mert tuti, hogy debilekkel is összefut ilyen helyen az ember. Aztán otthagytam a szavazatgyűjtést, mert ostobaságot nem írok alá. Komoly problémák vannak a fejekben, teljes a tudatlanság!


A MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK 257 oldalán 
a következőket láthatjuk: 
Tehát ezeken az oldalakon olvashatunk a műben, a Székhelyről a Hun-Magyar fővárosról Sicambria-Óbudáról! 


MONGOLIDIÓTIZMUS

Árpád vezér Kertai Zalán festménye
KURULJÁJJ...


Árpád fejedelem megfestett képe is egy mongol-idióta arc volt, ahogy a kiállított koponyák is állítólag mind mongoloidok voltak. Van azonban egy komoly bökkenő: mi sosem voltunk mongolok! Magyar törzsek sosem tartottak "Kurultajt" mert az mongol, és NEM magyar! Tehát ez az állami rendezvény NEM a Magyarok Országos Gyűlése-azt pont ez miatt kellett kicsinálni! A legsötétebb szocializmusból ismert könyv-kitiltás pedig ismét megjelent, a történészek ismétlik önmagukat! A főszervezők Grandpierre Attila könyveit rakatták el a standokról a politikus-történész fővédnök-országgyűlés alelnök utasítására. Mi található a csillagász-előadó könyveiben ami ekkora ijedtséget vált ki a szervezőknél?  Rögtön utána is néztem a könyvek tartalmának! Mégsem áll ezek szerint az antropológus nemzeti fesztiválarc kutatása biztos lábakon? Miért kell eltüntetni a Kárpát-medence magyarságáról szóló könyveket, konkurenciát jelent vagy csak simán fáj az igazság ? Valóban tovább lehet vakítani az embereket ?


JÓL JEGYEZZÜK MEG !

NEKÜNK AZT KELL HALLGATNI

 ÉS OLVASNI AMIT 

BETILTANAK-ELREJTENEK ELŐLÜNK !

A Kárpát-medence az ősi műveltség világközpontja 1/2
Grandpierre K. Endre. megjelent: KAPU 2005.06-07, 107-108.Ezeréves titkok sűrűsödnek a magyar történelemben és az emberek tudatában, fölfedezetlen, nemlétezőnek látszó titkok, mikről nem esik szó, és amelyekre nincs válasz sehol. Ha van valami, ami jelzi a magyar történelem rejtett jellegét, úgy ez az. Látszólag azonban minden rendben van, a legnagyobb rendben, vita nincs sehol, természetesen a történetírásban sem, amiből szinte arra lehetne következtetni, hogy a viták hiánya, teljes mellőzése a tudományosság alapkövetelménye. A szemlélőnek azonban föltűnik, hogy mégiscsak van két merőben ellentétes fölfogású történészi tábor. További érdekesség: a két tábor között nincs semmilyen vita, azaz, pontosabban, a nem hivatalos tisztségben ülő, tehát szabadnak nevezhető történészek tábora ugyan folytonosan bírálja a hivatalosak nézeteit, ámde a másik oldalról, egy-két indulatos, becsmérlő kifakadástól eltekintve, éppúgy nem jön válasz, mintha holdbéli szúnyogok döngését hallanák, a titoközön pedig afféle tudat mögötti mocsárként szabadon gőzölöghet tovább.

A Kárpát-medence az ősi műveltség világközpontja 2/2


 A tárgyunkkal kapcsolatos, fölöttébb izgalmas ezeréves titkokra (a magyarok őseredetének, őshonos vagy jövevény voltának és az ezekkel kapcsolatos, itt amúgy is kifejtendő) titkokra utalnunk pedig fölösleges. Nem hallgatható el azonban, hogy e titkok körül eltorzult kódok formájában Európa egyik legrégibb nemzetének, a magyarságnak történelmi drámája zajlik. És ez az, amiért nem hallgathatunk erről a kérdésről. A vitákat lefújták – de a történelem választ követel.

A magyar népnek, de a világnak is, jogában áll eldönteni, megtudni, mi történt Közép-Európában 896-ban és határozott választ kapni az alábbi kérdésekre:


1) Mi az igazság, békés bejövetelről, a kinti magyarok visszatéréséről, honvisszavételről volt szó, vagy fegyveres hódításról? Melyik a régibb feltevés?


2) Kik képviselik az első és kik a másik feltevést? 


Lehetséges, hogy a honvisszafoglalás valóban csupán néhány hóbortos történész és műkedvelő bolondériája?

3) Miről tanúskodnak a középkori magyar és nem magyar krónikák?


4) Mit tanúsítanak a történeti tények?

5) És, végére hagyva, a döntő kérdés: Cui prodest? 

Kinek használ? Kinek az érdeke?

Ha ezekre a kérdésekre kellő választ kapunk, megvilágosodhat előttünk a történelem egy bonyolultan homályos szakasza.A Kurultaj(mongol gyűlés) állami szervezőinek tehát a Kárpát-medencében lévő magyarok őshonosságával van problémájuk, és politikai céljaik érdekében ezt mindenáron üldözik és elhazudják. Ez is egy kitűnő példa az ez ügyben is elmaradt rendszerváltásra.

Őseink forognak sírjukban

Az miképpen lehetséges, hogy a Magyar- Turán alapítvány szakértő történészei nem ismerik a krónikáinkat és a Szkíta-Hun-Avar-Magyar fővárost Sicambria-Óbudát? 
Miért kell a fővárost valahová a Tisza mellé fantáziálni továbbra is? Hol-mikor találták ennek tudományos nyomát, hol vannak a feltárások dokumentumai? Ez valóban egy nemzeti köntösbe bujtatott történész rendezvény, ahol ugyanazt az elavult ökörcsapást erőltetik tovább, mint ahogy eddig is tették? Ebben az országban semmi nem változott, a népnek cirkusz kellett, hát megkapták de rendesen....


Megfogadtam, hogy nem jövök ide többet, egyszerűen semmi értelme, a benzinköltséget sem éri meg rákölteni, az autópálya matricáról nem is beszélve. Dilettáns történész-dogmákon az internetet böngészve is mérgelődhetek, azért nem kell idejönni, jófajta sört és ételt meg a hűtőmben is találok, és még árnyékot sem kell keresnem a pusztában. Ahogy ezen járt az agyam kifelé sétálva, az óriási Atilla képként ábrázolt főemlős-majompofa vicsorgott rám búcsúzóul. Gondoltam vicsorogj csak, úgysem látjuk egymást soha többé...2015. Ősök Napja                              Egyed Zoltán Pajzsvivő