2017. június 20., kedd

TÖRTÉNÉSZ IDEOLÓGIA

FÉLREKÉPZETT RÉGÉSZEK

SICAMBRIA-ECZELBURG-ATILLA VÁRA-ÓBUDA NEM LÉTEZETT?

Két hónappal korábban volt az MRSZ közösségi oldalán egy bejegyzés, amivel ismét saját maguknak ássák a gödröt azok a régészek, akik a főkolomposokat jelentik ennek a társaságnak a felső-vezetésében. Nem tudható, hogy ki szerkeszti az oldalukat, de miután megírtam, hogy a teljes elnökség mielőbbi cserére szorul, mert a saját elveiknek ellentételesen működnek, rögtön törölt és letiltott a hozzászólásoktól, ezért valószínűsíthető, hogy valamelyik hiteltelen balfék az, a odarakott bábunak a fejesek közül. Talán pont az a Lassányi, aki az óbudai prépostság vár-árkát első világháborús lőtérnek fantáziálta. Az adminisztrátor balfék aztán azt gondolhatta,hogy most már nyíltan lódíthatnak tovább, ahogy eddig is tették. A bejegyzéseket azonban továbbra is látom, a különbség csak annyi, hogy a hozzászólásom és a történészek ostobaságait a blog oldalaimon közlöm le, örök tanulságul az igazságra nyitott fiatal nemzedék régészei és történészei számára, mert most ettől az elfuserált bagázstól semmi jóra nem számíthatunk. Ezt a kabátot is azok vegyék magukra, akikre vonatkozik. Mindazok az aljas, szakembernek és embernek sem nevezhető szakmabeliek és talpnyalóik, akik a kutatásaimat feljelentésekkel és hivatali büntetésekkel próbálták akadályozni. Milyen érdekes, hogy az egyik fő feljelentő,(ami bizonyára családi hagyomány náluk) pont a római múzeum igazgatója, aki a facebookon a Schlagmülleres Óbuda csoportban terjeszti a Schönvisneres ostoba hazugságokat, hogy Sicambria nem létezett.(és nem ég le a bőr a képéről) 


EZ A HAZUGSÁG VIRÍT AZ AQUINCUMI MÚZEUM HONLAPJÁN

És bazdki NEM a római Aquincum a magyar Pompeji !-most már legalább mindenki tudja, hogy ez a némber súgta ezt az ökörséget a Simon L-nek-hanem az a templom Bonyhádon az Árpád korból, amire körforgalmat építettek és lebetonozták, köszönhetően az álnemzeti kormánypártnak és talpnyalóiknak. A római múzeum területén ugyanis egyáltalán nem találtak magyar vonatkozású leleteket, mindenhol csak a római! 
Most egy hasonló bejegyzés verte ki nálam a biztosítékot, aztán ahogy a továbbiakban látni fogjuk, kibújik a szög a zsákból. A régész hölgy simán arról akarja meggyőzni az olvasókat, hogy nekem vannak "ideológiáim" miközben én fogom leleplezni az ő tudatlanságát, vagy a hazugságát, ezt döntsék el majd a kedves olvasóim. Nekem magamnak, már úgyis kialakult a véleményem a "szakértőinkkel" kapcsolatban. Én csupán egy kérdést tennék fel. Egy régészeti központban dolgozó, és örökségvédelemmel foglalkozó hivatalos személy megengedheti magának azt, hogy olyan TÉNYT tagadjon el, amiről hiteles oklevéllel rendelkezünk? Fiatal a hölgy tehát bizonyára őt is már félretanították, de azért mégis, nem kéne neki az okleveleket tudnia az adott témában? Vagy ez az oklevél kimaradt, amikor Óbudáról tanultak az iskolában?


MAGYAR RENEGÁT SZÖVETSÉG


Intézményünkhöz a tavalyi év folyamán az alább látható levél érkezett, amelyben annak szerzője értesített bennünket, hogy megtalálta Attila király, valamint hozzátartozóinak temetkezési helyét.
A régészeti gyakorlatban csekély gyakorisággal alkalmazott varázsvesszős módszerrel a levél szerzője meglehetős pontossággal be tudta azonosítani a szóban forgó helyet, amelyet térképen bejelölve a rendelkezésünkre bocsátott. Ez alapján munkatársaink leletmentő feltárást végeztek a helyszínen.
Itt a bejelentő újabb pontosító mérései alapján az erdőtalajba 2x1 méteres kutatószondát nyitottunk. Ez azonban teljesen üresnek bizonyult, sem a közvetlen helyszínen, sem a tágabb környezetében nem találtunk régészeti jelenségeket.
A kutatást csakis azért végeztük el, hogy bebizonyítsuk az ilyen típusú törekvések teljesen meddő voltát. A régészet tudomány, amelyet speciális szaktudással rendelkező személyek, speciális módszertant alkalmazva művelnek. Régészeti lelőhelyek azonosítása többféle forrás komplex vizsgálatával történik, és ha egy lelőhely létezik, annak nyomai a helyszínen egy szakember - de tanulással egy laikus számára is - egyértelműen kivehetők, felfedezésükhöz semmiféle obskúrus módszer alkalmazása nem szükséges.
Intézményünk a továbbiakban elzárkózik minden olyan megkereséstől, mely nélkülözi a szaktudományos szempontokat. Beszámolónkat a bejelentő hozzájárulásával készítettük.

KÉPMUTATÁS ÉS ALJASSÁG

Több problémám is akadt hirtelen a gödöllői látványraktár bejegyzésével kapcsolatban. És ezek a problémák azért nagyon súlyosak, mert állítólag szakemberek dolgoznak ebben az intézményben, akik ezzel a bejegyzéssel saját magukat járatták le, sunyin, képmutatóan és nagyon bután.


 • Mi alapján indultak el, "leletmentő feltárást" végezni, milyen leletet találtak ott korábban?
 • Milyen forráskutatás lett elvégezve az adott helyszínnel kapcsolatban, vagyis mi utalt arra, hogy ott lennie kell valaminek?
A bejegyzésből kitűnik, hogy semmilyen hiteles forrás nem utalt az adott helyszínre, semmilyen oklevél vagy látkép, esetleg krónika nem utalt az adott helyre.
A figyelmetlen olvasó azt is gondolhatná, hogy "jaj milyen rendesek ezek, foglalkoznak bárkivel aki hozzájuk fordul a hobbijával. Az igazság azonban az, hogy példát akartak statuálni, és a bejelentővel csak azért foglalkoztak, hogy kihasználják! Az is kitűnik az írásból, hogy azért jött ez kapóra nekik, hogy majd ezzel a tök alsóval mossák egybe a valóban hiteles kutatásokat, és egyben minden hasonló törekvést csírájában fojtsanak el ! És ez az igazán messze-mutató aljasság a hivatalos oldal részéről. Akárki találta ezt ki a Ferenczy Múzeumnál, az illetőt mielőbb Schönvisner díjra felterjeszteni a párt központi vezetésénél!


MELEG EZ A PITE

Érdekes, amikor én 3D radart béreltem a saját költségemen, és az eredményét átadtam a PMMI-ben a Ferenczy Múzeumnak, akkor hivatali bírságot küldtek nekem a mocskos gazemberek! Senki nem indult neki ásni azokon a helyeken, ahol napjainkban is álló falak vannak, vagy ahol cserépanyagot gyűjtöttem, a hozzám hasonló lelkes emberek segítségével, az őskortól a késő középkor végéig. Ezt a tényt pont a szentendrei kőtár munkatársa igazolta számomra. Érthetetlen, úgy érzem ebben a témában, mintha egy fordított univerzumban léteznénk, mintha arra törekednének, hogy mit ne csináljanak hivatalból az Óbuda problémával. Mit gondolnak ezek a fejesek, amikor reggel a tükörbe néznek? Senkinek sincs már becsülete ebben az országban, és már a régészek-történészek között sem?Hallgat és lapít mindenki, mint az a bizonyos a fűben.


Egyed Zoltán Aki a rézpálcás kutatást elítéli, annak az illetőnek semmi köze a tudományhoz, még hírből sem hallott róla! Tessék tájékozódni hölgyek urak, hogy pl egy fémdetektorban milyen alkatrészek vannak. Egyébként bármikor megmutatom pontosan egy rézpálcával, hogy a gödöllői látványraktárba, hol mennek be a közművezetékek. Gyorsabban, mint egy háromdimenziós talajradarral felszerelt szervizes csapat.És azt is megsúgom, hogy én magam is szkeptikus voltam, egészen addig, amíg egy földmérő barátom a terepen élesben nem igazolta több alkalommal, hogy a földben lévő épített falak megtalálására is alkalmas.


Ágnes Füredi a mellékelt levélben részletesen olvasható, milyen "lelőhelydiagnosztikai módszer" alapján történt a bejelentés. és nem rézpálcás kutatást említ a poszt sem

Füredi Ágnes elsőre megpróbált félrebeszélni, és úgy gondolta, hogy én nem tudok olvasni. Hiszen a bejelentő pontosan pálcás mérést ír(a képet és írást is lehet digitálisan nagyítani,ezzel biztosan nem mondok újat a tudományos hölgynek) Pláne ő azt nem tudhatta, hogy én pontosan tudom, hogy ki volt a bejelentő. És továbbra is félrebeszélt, ugyanis a rézpálca valóban kimutatja a földben lévő falakat, a talaj mágneses változása miatt! Persze maga ez a poszt is azért született a látványraktár oldalán, hogy ezzel majd példálózzanak.

Egyed Zoltán Ágnes Füredi Milyen az a "varázsvesszős módszer", amit csekély gyakorisággal alkalmaznak a régészetben? A poszt ugyanis ezt írja. Az obskúrusra is kíváncsi lennék, amiről a poszt ír. Leginkább viszont az érdekelne, hogy hivatásos régészeti kutatás mikor kutatta Attila, a hun király sírját? Hiszen hivatalosan még Óbuda városát Sicambriát azaz Eczelburgot sem sikerült megtalálni, hiába a sok tudományos módszer és "speciális szaktudással rendelkező személy"


Ágnes Füredi Kedves Zoltán, értem, és elhiszem, hogy tapasztalatai alapján bizonyos esetekben használható módszerről van szó. közművezetékek kutatására. A fenti példa, sok más korábbival egyetemben azt jelzi, hogy régészeti lelőhelyek azonosítására nem alkalmas sajnos. Pláne megfelelő előtanulmányok nélkül (jelen esetben pl. a történeti források, és a hun korszak régészeti anyagának, temetkezési szokásainak ismeretében nem merült volna fel az a hibás prekoncepció, hogy Attila sírját folyó medrébe ásták). A probléma, ami az Ön fenti kommentjében is kiviláglik, az a fajta érzelmi (ideológiai?) megközelítés, ami miatt a valóságnak, és a tudományos módszereknek esélye sincs a hitbéli meggyőződéssel szemben ("hivatásos=hazug=hazaáruló" versus "nem hivatalos/eltitkolt=igaz=valódi magyar" kutatás álproblémája). A régészeti kutatás folyamatosan foglalkozik a hun korszakkal, nagyszerű új eredményeink vannak szerencsére. Sajnos nem valószínű, hogy Attilát úgy temették el, hogy sírját megtalálva kétségtelen bizonyságunk lesz személyében. Különösen a korszak temetkezési szokásainak ismeretében (máglyaleletek). Az is előfordulhat, hogy már megtaláltuk "Attila sírját", csak természetszerűleg nem lehet azonosítani. Eczelburg esetében az gondolom fel sem merülhet, hogy nem létező helyszín megtalálását kérik számon a régészettől? Sajnos ennél tovább nem szeretnék e parttalan vitába bonyolódni. Én, régészként teszem a legjobb meggyőződésem szerint a dolgomat, ahogy kollégáim többsége is, és ebben benne van az is, hogy meddő, hamis elvárásoknak a továbbiakban nem kívánunk megfelelni. Egyik oldalról sem.

Aztán a kedves régész hölgy azt akarta a bejegyzést olvasókkal elhitetni, hogy nekem vannak "érzelmi meg ideológiai megközelítéseim", pedig nem is ismerjük egymást.Ezek szerint korábban már utánam olvasott valahol, de a belinkelt okleveleket már nem olvasta el az adott helyen és témánál, én ugyanis csak olyasmit állítok, amiről hiteles forrásokkal rendelkezem. Mint a későbbiekben olvasható, rá is faragott, hogy nem ismer engem eléggé.

Egyed Zoltán fényképe. Egyed Zoltán Kedves Ágnes! A közművezeték csak egy példa volt, hiszen, mint írtam a földben lévő épített falak megtalálására is alkalmas. Ezért írtam azt is, hogy aki elítéli, az nem a tudományt képviseli. Sajnos önök, régészek-történészek nem használják napjainkban sem a tudományt, és kitűnő példa erre az a ideológia, hogy Sicambria nem létezett. Tudja, nem véletlenül írtam oda, hogy Óbuda, ugyanis az ugyanazt jelenti, mint Attila városa, vagyis Eczelburg, ami bizony még véletlenül sem a római Aquincum! Arra próbáltam rávilágítani, hogy a hivatalos oldal nem kereste, és nem is találta meg Attila király városát, ami egyenlő a középkori Óbudával, amit hívtak Buda vetusnak és Alt Ofennek is. Hamis és meddő elvárás, hogy az ország középkori-Árpád kori és egyben ősi fővárosát végre szíveskedjenek kutatni és feltárni? Ezért nincs a sírhely sem kutatva hivatalosan, mert Óbuda városát sem találták, egyszerűbb azt erőltetni, hogy nem létezett. Igazolja nekem kérem tudományosan, hogy a Zichyék főtere az hegytetőn van, vagy a tudomány segítségével azonosítsa a hegytetőn látható óbudai préposti és királynéi várat.
NEM LÉTEZETT ECZELBURG-ÓBUDA?

Persze választ azt már nem kaptam. A jól elhelyezett hivatali lódítás szépen ott maradt a látványraktár oldalán. Aztán az oklevéltárból kikerestem a hiteles oklevelet, a Forster központos hölgy számára, és belinkeltem az oldalukra, és egyben azt is megkérdeztem a látványraktártól, hogy az ő hivatalos véleményük az, hogy Eczelburg-Óbuda nem létezett? Ez a "lódítás" ugyanis a Forster központos régész hölgytől, valójában egy ordas nagy hazugság! Hiszen oklevelünk van arról is, hogy Sicambria létezett és arról is, hogy Eczelburg-azaz Atilla vára is létezett, méghozzá az volt Óbuda! A krónikáink azt is elárulják és egyben az oklevelek is, hogy ugyanarról a várról-városról van szó, ami nem a római Aquincum, és nem is a Zichyék területe, tehát nem az a terület, amit ma hivatalból Óbudának erőltetnek!
ZSIGMOND A THURÓCZY KRÓNIKÁBANNem létezett Óbuda vagyis Eczelburg, miért kell a hivatalos történész dogmákat tovább erőszakolni?! Ágnes Füredi-nek egy kis olvasnivaló; 

Zsigmond király neje, Borbála királyné, ó-budai (eczelburgi) palotája építéséhez Holczer János, bécsi bírótól téglaégető mestereket kér. Barbara, von gott's Gnaden Bomische, und zu Vngarn etc. Kuniginn. Erbar, und lieber getrewer. Wir lassen dich wisszen, dasz wir Zugriffen und angefangen haben unser geschlösser alhir ze Ungern, und nemlich unsern Sitz ze Eczelburg für sich gepauren, und darumb pitt wir dich mit flaisz, dasz du uns czwen maister der Czigelbrenner solst bestellen, und wie du uns die dingen magst noch der gewonheit, als sie die ze Wienn prennen. Was wir In von dem Tauseht geben sollen. Dachziegel, und ander Cziegel, Wann wir In zu Beraitschaft geben Hüctten und Holz, oder wie sust. Das ainen weg und fueg gehaben mag. Das lasz uns widerumb zest, und vorgeschriben wisszen. Daran beweist du uns ainnen sundern dinst und wolgefallen. Gegeben zum Tothaus an dem Eritag nach dem Suntag Oculi Anno Domini MCDXXV. Fejér Cod. dipl. X. VI. 730.


Az oklevelet bárki elolvashatja az oklevéltárban is ITT !CILLEI BORBÁLA


1425-ben kér téglaégető mestereket Bécsből Borbála királyné az óbudai-eczelburgi palotájának építéséhez. Tehát Zsigmond második neje is a sziklahegyen, a királynéi várban lakik, abban a várban, ami sokkal korábban Atilla vára is volt ! Ugyanis nehogy valamelyik nagy tudású phd-s eszetlen történész kitalálja, hogy Borbála nem tudta, hogy milyen várban lakik! Muszáj előre ideírnom, mert bármire képesek a félretanított kockák, még a csillagokat is lehazudják az égről.
Fejér György kollégái és követői hatalmas munkájának köszönhetően ugyanezen évszámmal még egy nagyon fontos oklevelet találtam, és ez az oklevél helymeghatározó adatokat is szolgáltat számunkra Óbuda városáról, az óbudai királynéi vár, vagyis Zsigmond király második neje, Borbála palotájának földrajzi helyéről is napjainkban. Az évszám 1425. szintén.
Borbála palotája majdani feltárásakor-ha egyszer majd a hivatalos oldal is észhez tér végre- középkori alkímiai labort is fogunk találni, erre is mérget vehetünk. Természetesen a református templom alatt a Kálvin közben azért nem találtak a feltárások során hasonlót sem, mert nem ott volt Óbuda városa és a királynéi vár!


SICAMBRIA=ÓBUDA


Tehát kedves olvasóim, ha legközelebb egy történész, vagy régész azt akarja nektek bárhol bemesélni, hogy a római Aquincum volt Óbuda, és Atilla vára vagy Sicambria nem létezett, akkor küldjétek el melegebb éghajlatra és egyben sürgősen az oklevéltárba, hogy fejlessze a hiányos tudását!

Egyed Zoltán Pajzsvivő

Frissítés: a gödöllői látványraktár közösségi oldalának szerkesztője válaszüzenetben tájékoztatott, hogy nem az intézmény, hanem csak a régész hölgy véleménye az, hogy Atilla vára-Eczelburg-Óbuda nem létezett, és ezért ezt nem is lehet a régészeinken számon kérni.

2017. június 13., kedd

TILTOTT KIRÁNDULÁSOK A PILISBEN

Minden ami elmúlt az már történelem

Az Óbuda kutatás történelmébe ez a történet is bekerül. Párhuzamok is vannak a múlt eseményei és napjaink hivatali ocsmányságai között. Érdyék idejében még kardlappal verték szét a csendőrök az óbudai Fehéregyházát feltárni szándékozó munkásokat. Mostanra már finomodtak a módszerek, feljelentgetés és hivatali büntetés.A hivatalos oldal képviselőinek esze ágában sem volt( most sincs) feltárásokat kezdeni az óbudai várak valós földrajzi helyén. Ezért elkezdtem kirándulásokat szervezni a közösségi oldalon, és tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy a középkori Óbuda városa nem a Zichyék területén létezett. Ekkor még jóindulattal tekintettem a hivatalos oldal felé, ma már azonban teljesen ellentétes a véleményem, és erre több nyomós okom van. Visszatekintve ez a kedves kis levél volt a figyelmeztetés, mielőtt a PMMI fideszes vezetősége és aztán a ronda és buta némber(aquincumi  múzeum igazgató) feljelentett a fővárosnál, lásd ITT a későbbi történéseket. 

A "TÁJÉKOZTATÁS"

Ezt kaptam az MRSZ-től, miután meghívtam a "szakértőket" az egyik Óbuda kirándulásunkra.

 Magyar Régész Szövetség / Association of Hungarian Archaeologists Tisztelt Sicambria Ősbuda Piliskutató csoport Atilla Király Városa Alapítvány! A megosztott eseménnyel kapcsolatban tájékoztatni szeretnénk, hogy régészeti terepbejárást diplomával rendelkező régész vezethet. Arra is felhívjuk figyelmüket, hogy feltárási engedély nélkül csak a a lelőhely állapotában maradandó változást nem okozó terepbejárás végezhető, azonban azt annak megkezdése előtt legalább 10 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes örökségvédelmi irodának. A feltárási engedély nélkül végezhető feltárások dokumentációs kötelezettségei megegyeznek az engedélyköteles feltárásokéval. Üdvözlettel, MRSZ
Én meg ezt válaszoltam: 

Tisztelt Magyar Régész Szövetség

A megosztott eseménnyel kapcsolatban tájékoztatni szeretnénk, hogy amikor kedvünk tartja, oda megyünk kirándulni, ahová akarunk. Egy kirándulást(terepbejárást) vezessek, ahhoz nem kell diploma. Hiszen én csak egy nacionalista délibábos piliskutató vagyok aki megkérdőjelezi az elmúlt több mint 200 év régészeti és történészi kutatásait Óbudával kapcsolatban. 
Tájékoztatom továbbá, hogy hivatalosan: 
1. Az Óbudai Fehéregyházát(Alba Ecclesia) a Viktória téglagyárban megtalálták és megsemmisült a kőbányászat során.-szerintük! 
2. Az Óbudai prépostság a ma ismert Óbudai főtér betonja alatt van -el ne hidd!
3. A Pest-Újhegyi vár(Novi Montis Pestiensis) és Boldogságos Szűz Egyháza(Beate Marie Virginis) a ma ismert Budai várban található, amit IV. Béla a tatárjárás után építtetett.- nagy kamu!
4. Az Óbudai királynéi vár a református templom alatt található. -persze csak hivatalosan!
5. Kurchan szakrális fejedelem vára a római kőrcirkusz-katonai amfiteátrum -a hivatalos oldal szerint
6. Hivatalos történész-régész szakemberek szerint-az MRSZ elnöke szerint is- az Óbudai metszetképek idealizáltak-valótlant ábrázolnak, azok csak képzelgések- ez ma már csak aljas hazugság!
7. A királyi koronázó Fejérvár(Alba Regalis) a ma ismert Székesfehérváron található-sosem volt ott!
8. A hivatalos történelemkutatás szerint a középkori Óbuda városa a ma ismert Óbudai területen található-orbitális tévedés!
9. A régészeti topográfia szerint,( ahová mi kirándulni-terepet járni megyünk) ott nem található semmi, talán csak pár szőlőföld kerítése és multimilliomos lakópark. Tehát következésképpen mi nem tudunk(de nem is akarunk) régészeti lelőhelyet tönkre tenni. 
10. Az eseményre meghívást kaptak többek közt dr Raczky Pál úr a Régészettudományi Intézet igazgatója és Tolnai Katalin térinformatikus régész szakemberek. Nagy örömünkre szolgálna, ha a Magyar Régész Szövetség / Association of Hungarian Archaeologists is képviseltetné magát ezen a rendezvényen és ott a terepen győzne meg, hogy nekem rossz a szemem, az erre a területre vonatkozó oklevelek hamisak, a középkori Óbudánk a ma is így ismert területen található.
Üdvözlettel, Egyed Zoltán

ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGYEN

Ezután viszontválaszt már nem kaptam tőlük, nagy sajnálatomra. Pedig még meg akartam tudakolni, hogy minden Pilisbe kirándulós csoportnak küldenek ilyen felhívást, vagy csak minket sasolnak ennyire konokul? Később persze már tudtam, hogy a főváros veszett kutyái-Természetvédő Őrszolgálat- kifejezetten az én kedvemért kirándulnak ezen a csodás tájon térdig a szemétben. Ugyanis a szemétdombok látványa olyannyira otthonos volt számukra, hogy az egyáltalán nem zavarta őket, sőt észre sem vették! 

Mondanom sem kell, hogy a rendezvényre a hivatalos oldaltól senki sem jött el, akit meghívtunk, és ezen sem csodálkoztam, egy kicsit sem. Tudják ők jól, hogy nagy a gebasz Óbudával kapcsolatban is, hiszen a vak is láthatja, hogy Óbudát nem sikerült hivatalból megtalálni. Aki olvasni tud, bárki számára nyilvánvaló lehet, hogy mennyi mindent nem találtak meg Óbuda városából. Vagyis konkrétan semmit sem, mert az hegytetőn és a város a hegyoldalban létezett! Egyébként sem értettem az MRSZ levelét, szerintem aki írta még ő maga sem tudta, hogy mit is akar tőlünk valójában. A hivatásos régészeti topográfia szerint sosem volt ott semmi! Mihez kéne diploma? A lelőhelyben nem maradandó károkozású kirándulás az milyen, léghajóval esetleg? 
Később aztán kitalálta Lassányi a tutit;A szakmai tevékenységére ezzel rakta fel a koronát!


2017. június 5., hétfő

NEM ODA ÓBUDA ! HAMIS TÉRKÉP A ZICHYÉK ÓBUDÁJÁRÓL.


A MEGHAMISÍTOTT KÖZÉPKORI HATÁRJÁRÁS A ZICHYÉK ÓBUDAI TÉRKÉPÉN

ZICHY ÁTVERÉS 1.
Ha a középkori Óbuda valós területét szeretné valaki kinyomozni, akkor biztosan beleütközik az óbudai határjárások problémájába.Korábban is írtam már róla a TÖRTÉNÉSZ DOGMÁK oldalán, Bártfai ez miatt is hibázott Óbuda helyével kapcsolatban, és bizony a határjárásokkal is komoly bajok vannak, immár sok évszázada, hiszen azok teljesen ellentmondanak a hivatalos változatnak. 
ZICHY ÁTVERÉS 2
A kutató,  ha megnézi a jelenlegi hivatalos álláspontot, akkor azonnal rájöhet, hogy történészeink napjainkban is hamisat és valótlant erőltetnek. A Zichyék Óbudáját sem középkori látképekkel, sem oklevelekkel, és az Óbudára vonatkozó határjárásokkal sem tudják a középkori Óbuda területével összeegyeztetni történészeink. 
Miután ezzel tisztába kerültem, így elkezdtem az után kutatni, hogy honnan kezdődött az egész, mi volt az a pont, ahol és ami miatt félresiklott az Óbuda területére vonatkozó hivatalos vélemény, és hogyan születtek a TÖRTÉNÉSZ DOGMÁK. A dolog egy kissé összetett, de úgy gondolom sikerült rálelnem arra a dokumentumra, ami magyarázatot szolgáltat arra, hogy a történetírók mi alapján gondolták azt, hogy 
ZICHY ÁTVERÉS 3.
a Zichyék területe megegyezik a középkori Óbuda területével. A pláne pedig az, hogy mindezt már megírták, tehát megpróbálták a nagyérdemű tudomására hozni, ámbár, mint láthatjuk eddig sikertelenül. A digitális technika ebben is segítségünkre lesz, mert Óbuda valós történelme így érthető meg igazán, és ezt mindenkinek tudnia kell! Még nekem magamnak is megdöbbentő volt Gál Éva írását olvasnom, ismét úgy éreztem magam az Országos Széchenyi Könyvtárban, mint egy vérszagot fogott vadászkutyató.       :-)
                                                                                      

Az írás és térképek nagyíthatóak kattintással...

ÓBUDA VÁRAI MEGYEREN A KIRÁLYNÉI ÉS PRÉPOSTI VÁR A CSILLAGHEGYEN Mit gondolnak kedves olvasóim, mi a napjainkban is elfogadott hivatalos álláspont? Persze azt tudjuk, hogy ma is azt képzelik történészeink, hogy a római Aquincumból fejlődött ki a középkori magyar város, és ezért a krónikáinkat is elferdítették évtizedeken keresztül történészeink. Megpróbálták ugyanis tanulmányaikban Árpádék hazatérő seregének az Atilla városába bevonulását úgy feltüntetni, hogy azt sulykolták belénk, hogy ők a római Aquincumba vonultak be, és egyesek ma is vannak olyan gerinctelen latrok, hogy még most is ezzel az aljas hazugsággal próbálkoznak. Ezzel szemben az igazság az, hogy Aquincum polgárvárosi területén semmilyen magyar vonatkozású leletet nem találtak, a több száz éves feltárások során, tehát a régészet ez ügyben is megcáfolta a történészeket! Természetesen a hivatalos álláspont nem csak Óbuda földrajzi helyében egyezik a meghamisított térképpel. A középkori 1355-ben készült határjárás napjainkban is hivatalosan elfogadott
SZENTJAKABFALVA TEMPLOMA
nyomvonala is megegyezik a meghamisított térkép, Zichyék érdeke szerinti, alapjában hamis és megtévesztő határjárással. Szentjakabfalva temploma sosem volt Újlak Sarlós Boldogasszony templomának helyén. Szentjakabfalva a Péterhegy aljában létezett, és Érdy János már korábban feltárta!
  

Zichyék hamis térképéről,és a meghamisított középkori határjárásról szóló tanulmányt olvasni egészen elképesztő és
A PÉTERHEGY ALJÁBAN
felrázó egy élmény. Akkor kap azonban szélütést a kutató ember, amikor a történészek próbálkozásait olvassa, ahogy Zichyék hamis térképei és a hamis határjárás alapján próbálták megerőszakolni a teljesen lapos környezetet, hogy a hegyeken látható objektumokat odakényszerítsék valahogy a valótlan területre. Bertalan Vilmosné előtt már Bártfai is tévedésben volt, tulajdonképpen ugyanazokat a hibákat követték el, és így folytatódott a történész szamárcsapás. Ez a tanulmány azonban alapjában felelős a jelenlegi dilettáns téveszmékért, és így a hivatalos szamárcsapás alapjait képezi Óbuda helyrajzának évszázados botrányában.
Sokat fogunk még Bertalanné tanulmányaival foglalkozni, ahogy a Bártfai szerinti tévedést továbbvitte, vagy ahogy a római körcirkuszt Kurszán várának fantáziálja, és ugyanott e tévedésre alapozva próbálja építeni a további objektumok azonosítását. Elérkezett az idő, hogy részleteiben is elmélyedjünk történészeink tévképzeteiben, és beleássuk magunkat az óbudai téveszmék feneketlen mély gödrébe.

                                                                                                                              Egyed Zoltán Pajzsvivő


KÉRDÉSEK • Miért a hamis, és készakarva megtévesztő Zichy határjárás a hivatalosan elfogadott még napjainkban is?


 • Miért nem használják hivatalból, a geomorfológiát, a műholdas térinformatikát, az Óbuda látképein látott várak földrajzi helyének megállapításához?


 • Mivel tudják hivatalból igazolni, hogy a római Aquincum területén jött létre Óbuda városa?


 • Miért nem veszik figyelembe Vetus Buda-Sicambria városára vonatkozó helymeghatározó okleveleket?


 • Miért nem veszik figyelembe az adott kor vízrajzi állapotát, és miért nem ezen tudás birtokában értelmezik az óbudai látképeket? 


 • Miért hazudtolják meg egyes történészek(TTE bagázs; Kanyó és Laszlovszky, Dolák Salyval erősítve, valamint Lassányi és Láng római-imádók) a valós tényeket, és miért erőltetik tovább a szamárcsapással kialakult dogmáikat?                                                                 2017.06.06 Pajzsvivő

2017. május 9., kedd

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A díszkiadás első lapja a világ legnagyobb történelmi hazugságaira utal!HONFOGLALÁS ÉS  FINNUGRIZMUS?


Ráadásul több nagyon csúnya hazugság juthat rögtön eszünkbe, ahogy ránézünk a Képes Krónika képére. Aki ismeri a jelenlegi történészi hivatalos demagóg álláspontot és
mindenkori kormány-közeli "hagyományőrző" rendezvények ferdítéseit és könyvbetiltásokat, az már tudja miről beszélek. Egyetlen krónikánk sem ír "Honfoglalásról" és azokban sehol sem szerepel ez a műszó, amit csak a történészi téveszmék miatt alkottak meg. Nézzük meg a krónikáink írásait, amit bárki az interneten pillanatok alatt leellenőrizhet.

 • A Képes Krónika második bejövetelről ír.
 • Kézai Krónika második visszajövetelről és azok kapitányairól
 • Magyarok Krónikája másodfokon visszatérésről ír
 • Thuróczy Krónika Pannóniába másodszori visszatérésről ír
A tények rávilágítanak tehát arra, hogy mi mindig is itthon voltunk a Kárpát-medencében, és a magyarság nem csak ezeregyszáz éves múltra tekint vissza! Természetesen így a finnugrisztika is csak egy kényszerszülemény és áltudomány.

Mindkét hazatérés kapcsán úgy írnak krónikáink Pannóniáról, hogy a visszatérőknek az őseik földje volt, és annak híres fővárosa az a Sicambria, ami jogos örökségük-tulajdonuk. Olyannyira kötelezőnek érezték az ellenségtől visszafoglalni a Szikán hegyen lévő fővárost, hogy azért nagyon komoly áldozatokat is hoztak. Sicambria ősi városáért dúló öldöklő csatákban az elesettek vére vörösre festette a Duna vizét.Ez a Sicambria nevű város ugyanaz, ahol a középkorban Óbuda városa is létezett, nem egyenlő azonban a Zichyék főterével, amit jelenleg Óbudának hívunk! Ott csak egy révátkelő létezett, amit Révjenőnek(Revyeno) valamint Újbécsnek(Vybecs) hívtak.MOL Arcanum

AQUINCUM = ÓBUDA?


Anonymus Gesta Hungaroruma pedig pontos leírást ad a városról és annak valós földrajzi helyéről: Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett a hévizek fölött: minden régi épületet, amit ott talált, megújíttatott, és az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek pedig Ecilburgnak hívják. 

A MAGYAR-RÉV


Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat - egyeseket földig romban, másokat nem -, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják - s méghozzá háború nélkül - Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. 
És aztán így folytatódik...

PANNÓNIA FÖLDJE
Árpád vezér pedig huszonegyed napra tanácsot tartván, felkerekedett Ecilburgból, hogy meghódítsa Pannónia földjét egészen a Dráva folyóig. 

ISTEN-ISTEN-ISTEN!


A MEGYER FELETT LÉTEZŐ ÓBUDAI VÁRAK

A Pannóniába hazatért magyarok, miután átkeltek MEGYERNÉL, a Duna vizével koccintanak az őslakosokkal. A krónika képén a magyeri rév felett ott látni a királyi palotáit SICAMBRIA-Atilla városának a Csillaghegy tetején, és ez a képi ábrázolás a krónika készítésének idejében meglévő állapotokat mutatja. Ezért is megegyező az óbudai
ÓBUDA VÁRAI A CSILLAGHEGYEN
hadmérnöki rajzokon látott várakkal, és természetesen a terület is ugyanaz! Ez is egy tény, ami azt igazolja, hogy Árpád hazatérő serege nem a római Aquincumba költözött be! 
Szent István pedig nem a ma Székesfehérvárnak hívott területen építette ki Alba Regale hat várból álló városszerkezetét! A Képes Krónika képén a Sycan-köves hegyét látjuk, ahol a Sicamberek fővárosa volt. Sicambria-Óbuda város területét ma Csillaghegynek hívják. Óbuda városa nem a római Aquincumból fejlődőtt ki, hanem az mindvégig megmaradt Sicambria-Pest hegyén.A megrendelés nyilván arról szólt, hogy szép színes legyen, és történelmi vonzatai is legyenek a díszkiadásnak. A Képes Krónika ábrázolását azonban hatalmas baklövés volt ebbe a kiadványba beleszerkeszteni, hiszen a kép nem Aquincumot és a mai Óbudának hívott területet ábrázolja, -ahogy napjainkban is próbálják ezt megetetni velünk. A felelős kiadónak pedig nyilván fogalma sem volt a krónika képének jelentőségéről, a sok évszázados Történész Dogmákról, Óbuda és Fehérvár még jelenleg is hivatalból fennálló valós, és nagyon súlyos helyrajzi problémáiról.


                                                       Egyed Zoltán Pajzsvivő


2017. március 4., szombat

"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

NYÍLT LEVÉL

Lassányi Gábornak és Négyesi Lajosnak címezve
AZ ELŐZMÉNYEK...

Egy hosszú-hosszú kutatás sorozat, megszámlálhatatlan eltöltött munkaórák, átvirrasztott éjszakák és lelépett kilométerek után...Aztán saját zsebből kifizettem a talajradar tetemes és számomra erősen megterhelő költségét, és az eredmények kézhezvétele után szépen besétáltam Szentendrére, a Pestmegyei Múzeumok Igazgatóságára. Átadtam a vizsgálat radarképeit és végeredményét, ami a kutatásom helyességét igazolta, megállapítva, hogy a talajban épített falak, épület alapok vannak.Tettem mindezt jóhiszeműen, úgy gondolva, hogy majd ez után, hivatalból elindul egy régészeti feltárás, és bebizonyosodik az oklevelek és hadmérnöki látképek igazsága. Nem vártam köszönetet, de azt sem vártam, ami ez után következett. Levelet kaptam, amiben a PMMI felszólít, hogy "hagyjam abba a törvénytelen tevékenységem" A Fővárosi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztálya pedig még egy 25 ezer forintos büntetést is kiszabott rám, mert a babakocsi méretű készüléket
TALAJRADAR
végigtologattuk a főváros szemetével telehordott füves területen. Pedig az igazamat roncsolásmentes vizsgálati módszerrel igazoltam a hivatalos oldal számára a saját költségemen! Mondanom sem kell, hogy ilyen mértékű gazemberséget látva rögtön kinyílott a bicska a zsebemben. Ilyen is csak Magyarországon történhet hivatalból, és mint később megtudtam, a legfelső szintről jött az utasítás. Kiábrándító, gyomorforgató, méregkeltő és egyben undorító a szakmai oldal hozzá állása, ami azóta sem változott. Na vajon miért? A Pestmegyei Múzeumok Igazgatósága tehát úgy hálálja meg egy hosszas, és saját pénzből fizetett kutatást, a köz érdekében végzett tevékenységet, hogy feljelenti a kutatót, aki tisztességesen bevitte hozzájuk az eredményeit. 

A TALAJRADAR VIZSGÁLAT VÉGEREDMÉNYE

Hosszas tépelődés után, ezért kezdtem el ezeket a blogokat írni. Egészen eddig a pontig nem támadtam senkit sem, de itt nálam már betelt a pohár. Ha ők így, no akkor én is másképpen és mindent megírok, és dokumentálok az utókor számára, amit ezek a hivatali nemzet-rombolók tesznek. A főváros történelme iránt érdeklődőket biztosan érdekelheti az is, hogy mit művelnek egyes gazemberek napjainkban a hivatalos oldaltól, hogyan próbálják a kutatókat akadályozni, és milyen eget-verő hazugságokat hordanak össze mindezen okokból és céllal. És igen így: HAZUGSÁG! A mai digitális, műholdas világban és térinformatikai térképekkel ez már az, egy mocskos nagy hazugság, azon történészek részéről, akik az eddigi téveszméket tovább erőltetik Óbudával kapcsolatban. Persze azonkívül, hogy engem próbáltak meghurcolni és ráadásul még pénzbüntetéssel sújtani, az égvilágon semmi más nem történt. Nem kezdődött feltárás hivatali kötelességből, a szakma megmondói pedig tovább erőltették a minden alapot nélkülöző állításaikat, és nagy ívben elkerülték a valós terepet. Ezért a Budapesti Történeti Múzeumhoz fordultam, hogy ismételt terepbejárással bizonyítsam az igazamat. A területen a környék felelősével voltunk kint, azzal a Papp Adriennel, aki az ÓBUDAI ! Felhévíz és a (Ó)budai meleg-vizek, és Óbuda Wrs helyével kapcsolatban írt teljesen téves, topográfiailag és helyrajzilag valótlan tanulmányokat. Miután a terepen is csakhamar 
EZ BIZONY CSAPOLT VÁRFAL!
sikerült megállapítaniuk, hogy a mutatott több méter széles, épített falak valóban ott vannak, a hölgy még engem akart meggyőzni arról, hogy azokat csak máshonnan szállították oda. Csakhogy a csapolt ! mészkőtömböket én magam emeltem ki két kézzel, egy évtizedekkel korábban látott gödörből, magából a falszerkezetből, amit a műholdas képátfedésem segítségével tudtam a terepen megtalálni. Persze mit is várjunk a régésztől, ennyi idő múltán senki nem fog maga ellen elkezdeni dolgozni. Nagyon sietniük kellett vissza, igazából nem is tudtam mindent megmutatni nekik. És ezután sem történt semmi, illetve azt mondták nekem a múzeumban, hogy a kutató ásatáshoz és feltárásokhoz én biztosítsak 30 millió forintot. No de kérem, nem a BTM-nek vagy a PMMI-nek lenne ez hivatali kötelessége, esetleg állami költséggel? Tudom ám én, hogy ez is csak zsíros nagy üzlet-pénz, és a kormányzati látszatberuházásokon tengődő országban, a valódi Óbuda-Sicambria feltárása senkinek sem fontos! Csak a nemzet nyerne vele, minden magyar ember és a történelmünk, más nem. Az meg ugye minek? Stadion építésre amúgy is alkalmatlan a sziklás hegyoldal.
És hát ugyebár ott van már nagyrészt a luxus-lakópark, én meg az alól bányászom ki a vörös-márvány szalagfonatos korlátdarabokat a 11-14. századból, mert ez tuti nem római főrégészkém!            :) 
KORLÁTDARAB REKONSTRUKCIÓ Scheffer Miklós munkája

Már most bátran kijelenthetjük, hogy sokkal több magyar vonatkozású leletet találtunk ezen a terepen, mint ami az Aquincumi polgárváros területén előkerült, ott ugyanis nem találtak egy darabot sem!           :)
A nagy kérdésem  az, hogy lehet a római Aquincum területe, a későbbi Óbuda városa? A polgárvárosi részen, ugyanis még egy magyar kabátgombot sem találtak! És ezt a tényt az Aquincumi múzeum is elismeri.

Óbuda Sicambria városa a Csillag-hegyen
A Duna belső medre a mai Mocsárosnak hívott terület, a középkorban még Óbuda-Kis-szeg kikötőjeként működött (nem Kissing te ütődött !)
A szélhámos Schönvisner- akit ma a gondolkodásra képtelen szakmabeliek, a "tudományos régészet úttörőjének" tekintenek-jól átvert mindenkit. "Tudományos munkájában" mutatta ki, hogy Sicambria nem létezett! A saját jól felfogott érdekében hazudott, avagy magyarán mondva, elszaladt vele az a bizonyos ló, mert tudta, hogy hazudnia kell, hiszen Aquincumban semmilyen magyar leletet nem talált.

SICAMBRIA=ÓBUDA

Csakhogy azóta az előkerült óbudai látképek és oklevelek, ezt a téveszmét már rég megcáfolták. És a blogokat írkáló felfelé nyaló középkoros ifjú történész nem azt mondja, hogy bocsánat tévedtünk, hanem gyárt a befuccsolt téveszméhez egy másik téveszmét, hogy a mára már nyilvánvalóvá vált hazugságot valamivel igazolja. Ehhez értenek történészeink kitűnően, egy tévképzetet egy téveszmével igazolni, ezt tanulják az iskolákban is

Sicambria az óbudai prépostság várfal és várárok a Csillag-hegyen. A duplán 4 méteres heterogén falszerkezet, a Róka-hegy tetejét zárja le teljesen észak-keleti irányban. A hegytetőre felfutó falak megegyeznek az óbudai hadmérnöki rajzokon látottakkal.


BUDAPEST FŐVÁROS KITÜNTETÉSE A KUTATÁSAIMÉRT


A világért sem akarom magam Sashegyi Sándorhoz viszonyítani, más korban élünk, mások a lehetőségeink, és én csak részmunkaidőben foglalkozom Óbuda helyrajzi problémáival. A hivatali aljasság, azonban ugyanolyan, mint az 1940-es években.

MRSZ 

AZAZ MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG

Képmutató és hazug világot élünk napjainkban is. A tájékozott és értelmes szakmabeliek nagyon is jól tudják, hogy Óbuda város és Fehérvár hivatalos helyrajzi azonosításával kapcsolatban nagyon nagy problémák vannak. Csak őket is elnyomja egy bizonyos római imádó és egyben antimagyar csoportosulás, akik a római emlékeket minden csatornán a magyar értékek főlé helyezik folyamatosan. És ez alapjában a nagy baj Óbuda problémájában. Évszázadok óta hivatalból verik át a főváros történelme iránt érdeklődőket. Hogyan gondolhatja komolyan a Magyar Régész Szövetség elnöke, vagy akármelyik tagja, hogy továbbra is becsaphatják a magyar embereket? Bárki, aki alapfokon kezelni tudja a Google Föld alkalmazást, az rögtön tisztában van vele, hogy a "szakértői nyilatkozatuk" egy nagyon rosszul sikerült vicc, ami pontosan beleillik a primitív történész dogmákba, amit Felhévízzel kapcsolatban is megírtam már.Megint elkövetik a korábbi hibákat, és borzasztó amatőr módon, ismét nem figyelnek a terepet ismerő kutatókra.  Az okleveleinkben és krónikáinkban megírt Sicambria-Óbuda városát, annak földrajzi helyét meghatározó látképeket és okleveleket bárki, egy pillanat alatt megtekintheti az interneten. Egyébként ez a helyszíni "szemle" és annak tartalma mindent el is mond a szakmai hozzá nem értésről! Árulkodik a helyismeret hiányáról, és az Óbuda városára vonatkozó oklevelek ismeretének teljes tudatlanságát is megmutatja.

A FERENCES GENERÁLIS PECSÉTJE A SICAMBRIA VÁROSÁBAN ALAPÍTOTT APÁCAKOLOSTOR OKLEVELÉN

A fáradtságot sem vették, hogy legalább arról meggyőződjenek, amit ők maguk állítanak a terepről, és ez a valóban elkeserítő a " régész-történészektől". Nem kell szakmai nagyságnak lenni, hogy az ember lásson is, és ne csak nézzen. Semmilyen történész magasiskola nem kell ahhoz, hogy a teljes hegyoldalt  duplán ! 4 méteres kőfallal megtámasztó és a hegytetőt körbekerítő szintén 4 méteres falakban felismerjük a Dillich hadmérnök által megrajzolt, az óbudai metszetképeken látható körfalat.

A gond az, hogy akkor mi lesz a szamárcsapással amit az iskolában a tanárok tanítottak a mi történészeinknek, ugye Lassányi Gábor? Emlékszem még, amikor évekkel ezelőtt megkerestelek, és a Nemzeti Múzeum lépcsőjén mutattam neked az óbudai metszeteket, mire te lesajnálva közölted, hogy azok "valótlanok" Nagy gondban lehettek ti "szakemberek", hiszen a hegy az létezik, amit a hadmérnöki rajzokon ábrázoltak, azonban nem a Zichyék főterén található az ma sem! Kedves elnök úr, tévedtek a tanáraid, és jól megtévesztettek téged is, ideje lenne belátni és nem kéne ezt a végletekig buta téveszmét tovább erőltetni Óbudával kapcsolatban! A látkép nézőpontjából pontosan arra a terepre látunk rá, ahol a szakértőink szemléje alapján "nincs régészeti lelőhely" és ha az alig életképes fákat nem tuszkolták volna pár évtizeddel ezelőtt a köves hegyoldalba, akkor ma is azt látnánk, amit a képen is látunk, hiszen a hatalmas vár-árok-rendszer ma is ott van, azt immár többé nem lehet eltagadni. Az egészben az a legszebb, hogy a valóban érdeklődő-kiránduló ember szépen odamegy a turista úton és már nézheti is a napjainkban is látható épített falak még meglévő romjait. Tehát azonnal nyilvánvalóvá válik számára, hogy az MRSZ elnöke és alezredes kísérője ordas nagyot lódított Budapest főváros hatóságának, amikor írásba adta, hogy az adott területen nincs régészeti lelőhely. Maga az egész hegy történelmünk legszentebb helye!  A történészi butaságra ez ügyben kitűnő analógia a visegrádi alsó-vár, hiszen arra is azt állították hivatalból, hogy "csak nagyzolva ábrázolták" a várat, és ez a hatalmas  történészi butaság egészen elképesztő. Aztán mégis kiderült, hogy valójában is ott van, ahogy napjainkban is láthatjuk. Óbuda várainak is ugyanúgy ott vannak az ábrázolt terepen a lefutó várfalai!

SICAMBRIA-ÓBUDA VÁROSA CSILLAG-HEGY
Igen ott épül a lakópark, már ez is történelem. Ezeket az éveket is úgy fogják vissza emlegetni a jó magyar emberek, hogy nem csak, hogy az égvilágon semmit nem tettetek a magyar leletek megmentéséért, hanem még egy mondvacsinált lőteret is sikerült a terepre fantáziálnotok Fehéregyházára, az óbudai prépostság várfala helyett. És ez kedves  Lassányi Gábor neked, mint a Magyar Régész Szövetség elnökének köszönhető. Én nagyon nem lennék a te helyedben... Nézzük tehát sorban a megállapításokat...

"SZAKÉRTŐI" NYILATKOZAT 
Nagyon jó, hogy odaírtátok, hogy "nyilvántartott" hiszen valóban, halvány lila gőzötök nem volt idáig arról, hogy az óbudai prépostság a Rókahegy tetején létezett, a pesti vár, amit Budának is hívtak pedig közvetlen mellette! Pedig a helymeghatározást nem a napokban találták fel. Reméljük az ELTE térképész tudósai tudnak nektek segíteni ebben is...

A: Lövészárok-rendszer szerintetek...


KIKÖVEZETT IN SITU PATAKMEDER
A lövészároknak ugye nem alsó-lábszárig érő kőből rakott medret csinálnak? Gábor voltál te katona? Mert én ezt erősen kétlem. És úgy egyáltalán ismered te a környék földrajzi jellemzőit, hiszen az is újdonság volt számodra, hogy a középkorban még a mai Mocsáros, egy belső Duna-meder volt, azaz a Péter-hegy aljában Kisszeg- hajó és csónak-építő kikötője üzemelt.Négyesi urat nem kérdem, mikor volt katona, hiszen ő alezredes, érdekes azonban, hogy analógiát nem tudott mondani nekem a saját megállapításaira. A telefonban is kérdeztem, hogy mennyire ismeri a terepre vonatkozó okleveleket, a válasza az volt, hogy írjak könyvet. Ragyogó ötlet! Értem én, hogy ez nem lómai lom, de azért mégis, 2017-et írunk már. Nem inkább Sicambria-Óbuda várait kéne feltárni hivatalból vagy esetleg szakma(haza)-szeretetből ?


 Négyesi úr!
EZ VAJON EGY GÉPPUSKA ÁLLVÁNY LEHETETT?

Szerintem inkább a hévízpatakon működő szerkezet tartó-köve!

"A hegy keleti oldalából kettős forrás fakadt, ami az egyház ajtaja előtt kis tavat képezett, onnan 30 lépés távolságban már malmot hajtott és tovább folyva ellátta a vár hévizes fürdőit is"
ALEZREDES ÚR MONDJON ERRE ANALÓGIÁT !
 Szeretnék egy hasonló katonai lövészárkot megtekinteni.... Persze gondolom arra sem jöttek rá szakértőink, hogy valójában dupla-párhuzamos kikövezett patakmeder fut a hegy keleti oldalán, pontosan úgy, ahogy azt az okleveleink is írják, és micsoda véletlen, hogy pont itt van ez a kő... Ezért kell ismerni a területre vonatkozó okleveleket...
A KIKÖVEZETT MEDER OLDALÁBAN TALÁLHATÓ TENGELYTARTÓ-KŐ

Én pedig megmutatom, hogy a kitalált történész teóriátok a terepen bukik meg, körbe sem néztetek, nemtörődömség, figyelmetlenség, érdektelenség. Anyukám erre azt mondaná, hogy nem akarásnak nyögés a vége, ez lett a ti helyszíni szemlétekből Lassányi Gábor MRSZ elnök úr! 


B: Előbb ismeretlen korú sáncárokrendszer, aztán mégis sikerült egy oltári nagy ökörséget  kitalálnotok rá...

Az 1800-as évek lőtér-lépcső-faragó technikáját hol tanították?


"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

Alesúr remélem ezt nem gondolta komolyan, ugye nem? Nem keverte össze véletlenül a mi Csillag-hegyünket Isonzóval, biztosan nem? Kérdem én, hogy hol a viharban van erre az "első világháborús lőtérre" analógia? Ugyanis ez fontos lenne... Tudja, ez olyan szakmai "izé, kötöm az ebet a karóhoz" Nincsen analógia! Tehát ez egy nagyon csúnya téveszme. Azért nagyon csúnya-és nem csak buta- mert össze kellett gyorsan hordani valami magyarázatot, lássuk be, ennyire futotta.
Öööö és kissé zavarban vagyok, azt sem értem igazából, hogy miért kéne a lépcsőről felfelé tüzelést gyakorolni? Hová lépcsőztek az első világháborúban Négyesi úr?


     MI AZ AMIT ELFELEJTETTEK A "SZAKÉRTŐK"?
 • HOL A TÉRKÉPI AZONOSÍTÁS A "LŐTÉRRŐL" VAGYIS MIÉRT NEM JELÖLIK A TÉRKÉPEK A TÖRTÉNÉSZ ÁLTAL FELTÉTELEZETT LŐTERET ? • HOL VANNAK A TÖLTÉNYHÜVELYEK A TEÓRIÁHOZ, HÁNY DARABOT SIKERÜLT TALÁLNI? (egyet sem) • A "SZAKÉRTŐI" NYILATKOZATUK ELŐTT OKLEVELEKET SEM SZEREZTEK BE AZ ADOTT TERÜLETRŐL 

 • AZ ÓBUDAI LÁTKÉPEKET SEM AZONOSÍTOTTÁK HELYRAJZILAG


MIT NEM VETTEK MÉG ÉSZRE "SZAKÉRTŐINK"

És ez a lényeg, mert a szúrós bokrok közé már nem másztak be. Nézzünk egy kis összefoglalót, kifejezetten a dogmákat terjesztő történész-régészek számára!

Kefir kut(y)atótárs


 • A HEGYTETŐRŐL LEFUTÓ ! HETEROGÉN FALSZERKEZET DUPLÁN ! NÉGY-4 MÉTERES FALAZAT AMI RÁTÁMASZKODIK A HEGY OLDALÁRA  ÉS EGYBEN KÖRBEZÁRJA EZT AZ OBJEKTUMOT IS
Hát miért készítenének ilyen MONUMENTÁLIS falszerkezetet a hegyoldalban a hegy teljes északi-keleti oldalát lefedve? Sok száz ember megfeszített munkájával is évekig tartana egy ilyen dupla falszakaszt elkészíteni! Valóban komolyan gondolja Négyesi úr, hogy ez a
hatalmas építményt "gyakorló lőtérnek" készítették? Mert ha igen, akkor sürgősen adja vissza a diplomáját!
A véleményem szerinti várfal-szerkezet, a műholdas képátfedések szerint az óbudai prépostság ALBA BEATE MARIE VIRGINIS erődtemplom külső várfala.


ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG

 • A FALSZERKEZET FELFUT A HEGYTETŐRE ÉSZAKON ÉS KELETEN IS !
"Szakértőink" ezt sem vették észre, nyilván készakarva nem is foglalkoztak vele.
 • KÉT KŐMEDER ÉS VÍZGYŰJTŐMEDENCE A PRÉPOSTI VÁR MALMÁNAK

 • A HEGYTETŐN LÉVŐ VÁR ŐRTORNYA

ISMÉT CSAK KÉRDÉSEK ÉS HELYETTETEK IS
ÉN SZÉGYELLEM MAGAM.

Hogy ilyen történészeink és ilyen szakértőink vannak. Egyáltalán hogyan fordulhat elő, hogy okleveles tudás nélkül indul neki egy régész egy adott terepre szakvéleményt adni, még akkor is, ha ő maga az MRSZ elnöke?! Hogyan fordulhat elő, hogy egy főrégész csak az elmúlt évtizedek nyomait vegye észre a terepen, és a határkövek, a hegytetőre felfutó falak és kőmedrek nyomat ne lássa, és a vár alapjait és tornyát észre se vegye? Hogyan-MIÉRT van ez? Lassányi Gábor és Négyesi Lajos a terepen hatványozottan korlátolt volt, a saját és az óbudai történész szamárcsapás korlátjai közé voltak szorítva. Igazából a szakmai hozzá nem értésükkel ugyanolyan bűnt követtek el, mint a
A Pannon fővárost, a Civitas Eraviscorumot és így Óbudát sem sikerült azonosítaniuk, ebből következik, hogy Alba Regale-Fehérvárt is tévesen, a mai Székesfehérvárral mosták egybe hivatalból. A Pest-hegyi Ó-Buda várának ugyanis nem véletlenül volt Fehérvári kapuja, ahogy Fehérvárnak sem véletlenül volt Budai kapuja. Ezeknek a királyi váraknak valójában egymásra nyíltak a kapui, mert egymástól egészen kis távolságra voltak, és találhatóak napjainkban is.


Egyed Zoltán Pajzsvivő